« 1Kor 11:8 1 List do Koryntian 11:9 1Kor 11:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(11:8) Bo i nie stworzon mąż prze niewiastę, ale niewiasta prze męża.
2.WUJEK.1923Albowiem nie jest stworzon mąż dla niewiasty, ale niewiasta dla męża.
3.RAKOW.NTAbowiem nie jest stworzony mąż dla niewiasty, ale niewiasta dla męża.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem mąż nie jest stworzony dla niewiasty, ale niewiasta dla męża.
5.GDAŃSKA.2017Mężczyzna bowiem nie został stworzony dla kobiety, ale kobieta dla mężczyzny.
6.JACZEWSKII nie mężczyzna dla kobiety jest stworzony, - ale kobieta dla mężczyzny.
7.SYMONBo też nie mężczyzna stworzony jest dla niewiasty, ale niewiasta, dla mężczyzny.
8.MARIAWICIPrócz tego mąż nie jest stworzony dla niewiasty, ale niewiasta dla męża.
9.DĄBR.WUL.1973Mężczyzna bowiem nie był stworzony dla niewiasty, ale niewiasta dla mężczyzny.
10.DĄBR.GR.1961Mężczyzna bowiem nie był stworzony dla niewiasty, ale niewiasta dla mężczyzny.
11.TYSIĄCL.WYD5Podobnie też mężczyzna nie został stworzony dla kobiety, lecz kobieta dla mężczyzny.
12.BRYTYJKAAlbowiem mężczyzna nie jest stworzony ze względu na kobietę, ale kobieta ze względu na mężczyznę.
13.POZNAŃSKAPodobnie mężczyzna nie został stworzony dla kobiety, lecz ona dla niego.
14.WARSZ.PRASKAPodobnie też mężczyzna nie został stworzony dla kobiety, lecz kobieta dla mężczyzny.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.bo nie mężczyzna został stworzony z powodu kobiety, ale kobieta z powodu mężczyzny.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITRównież nie mężczyzna został stworzony ze względu na kobietę, ale kobieta ze względu na mężczyznę.
17.TOR.PRZ.2023Bowiem i mężczyzna nie jest stworzony ze względu na kobietę, ale kobieta ze względu na mężczyznę.