« 1Kor 12:11 1 List do Koryntian 12:12 1Kor 12:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo jako ciało jedno jest, a członki ma mnogie, a wszytkie członki ciała jednego rozmaite będąc, jednym ciałem są, tak i Christus.
2.WUJEK.1923Albowiem jako ciało jedno jest, a członków ma wiele: a wszystkie członki ciała, choć ich wiele jest, wszakże są jednem ciałem: takżeć i Chrystus.
3.RAKOW.NTJako bowiem ciało jedno jest, a członków ma wiele, a wszytki członki ciała jednego, choć ich wiele jest, jednym są ciałem; także i Christus.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem jako ciało jedno jest, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała jednego, choć ich wiele jest, są jednym ciałem: tak i Chrystus.
5.GDAŃSKA.2017Jak bowiem ciało jest jedno, a członków ma wiele i wszystkie członki jednego ciała, choć jest ich wiele, są jednym ciałem, tak i Chrystus.
6.JACZEWSKIJako ciało nasze stanowi jedną całość, lubo się składa z wielu części: tak się też ma rzecz z tem ciałem Chrystusowem, którem my wszyscy jesteśmy.
7.SYMONBo jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, wszystkie zaś członki ciała, choć ich jest wiele, są jednem ciałem: tak i Chrystus.
8.DĄBR.WUL.1973Albowiem jak jedno jest ciało, a członków ma wiele i wszystkie członki ciała, chociaż jest ich wiele, przecież jednym są ciałem, tak i Chrystus.
9.DĄBR.GR.1961Albowiem jak jedno jest ciało, a członków ma wiele i wszystkie członki ciała, chociaż jest ich wiele, są przecież jednym ciałem, tak i Chrystus.
10.TYSIĄCL.WYD5Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem.
11.BRYTYJKAAlbowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus;
12.POZNAŃSKACiało jest jedną całością, a składa się z wielu członków. Poszczególne zaś członki, chociaż jest ich wiele, tworzą to jedno ciało. Podobnie jest z Chrystusem.
13.WARSZ.PRASKAPodobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż tak jak ciało jest jedno, a ma wiele członków, zaś wszystkie członki jednego ciała, będąc licznymi, są jednym ciałem tak i Chrystus.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITRzecz ma się tak, jak z ciałem. Jest jedno, lecz członków ma wiele. Wszystkie jego członki, mimo że ich wiele, stanowią jedno ciało. Podobnie z Chrystusem.
16.TOR.NOWE.PRZ.Gdyż tak jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, a wszystkie członki ciała, których jest wiele, są jednym ciałem, tak i Chrystus.