« 1Kor 12:13 1 List do Koryntian 12:14 1Kor 12:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Abociem ciało nie jest jeden członek, ale (ich) wiele.
2.WUJEK.1923Bo i ciało nie jest jeden członek, ale wiele.
3.RAKOW.NTAbowiemci ciało niejest jednym członkiem, ale wiele.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma.
5.GDAŃSKA.2017Ciało bowiem nie jest jednym członkiem, ale wieloma.
6.JACZEWSKIWszak i ciało nasze składa się z wielu członków.
7.SYMONBo i ciało nie jest jednym członkiem, lecz składa się z wielu.
8.DĄBR.WUL.1973Bo i ciało nie jest jednym członkiem, lecz składa się z wielu.
9.DĄBR.GR.1961Bo i ciało nie jest jednym członkiem, lecz składa się z wielu.
10.TYSIĄCL.WYD5Ciało bowiem to nie jeden członek, lecz liczne [członki].
11.BRYTYJKAAlbowiem i ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma.
12.POZNAŃSKACiało nie składa się z jednej tylko części, lecz z wielu.
13.WARSZ.PRASKACiało bowiem to nie jeden członek, lecz liczne [członki].
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ponieważ i ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITA ciało to nie jeden członek, lecz wiele.
16.TOR.NOWE.PRZ.Albowiem ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma.