« 1Kor 12:15 1 List do Koryntian 12:16 1Kor 12:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I jeśliby rzekło ucho, nie jestem oko, nie jestem z ciała. Czyli dla tego nie jest z ciała?
2.WUJEK.1923A jeźliby rzekło ucho: Iżem nie jest okiem, nie jestem z ciała; izali dlatego nie jest z ciała?
3.RAKOW.NTA jeśliby rzekło ucho: Dla tego iż nie jestem okiem, nie jestem z ciała; zali dla tego nie jest z ciała?
4.GDAŃSKA.1881A jeźliby rzekło ucho: Ponieważem nie jest okiem, nie jestem z ciała; izali dlatego nie jest z ciała?
5.GDAŃSKA.2017A gdyby ucho powiedziało: Ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała – czy dlatego nie należy do ciała?
6.JACZEWSKIAlbo gdyby ucho oświadczyło się z tem, że nie należy do ciała, dla tego że nie jest okiem: - to czyżby to prawdą być miało?
7.SYMONI jeśliby rzekło ucho: Ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała: czy dlatego do ciała nie należy?
8.DĄBR.WUL.1973I jeśliby rzekło ucho: Ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała — czy dlatego do ciała nie należy?
9.DĄBR.GR.1961A jeżeliby tak ucho rzekło: Ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała, czy dlatego do ciała nie należy?
10.TYSIĄCL.WYD5Lub jeśliby ucho powiedziało: Ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała - czyż nie należałoby do ciała?
11.BRYTYJKAA jeśliby rzekło ucho: Ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała, czy dlatego nie należy do ciała?
12.POZNAŃSKAPodobnie gdyby ucho powiedziało: "Ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała", czy również nie należy do ciała?
13.WARSZ.PRASKALub jeśliby ucho powiedziało: Ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała czyż nie należałoby do ciała?
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A jeśli ucho by powiedziało: Ponieważ nie jestem okiem, nie jestem z ciała; czyż według tego nie jest z ciała?
15.EIB.BIBLIA.2016.LITLub gdyby ucho oświadczyło: Ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała - czy rzeczywiście miałoby rację?
16.TOR.NOWE.PRZ.A jeśliby powiedziało ucho: Ponieważ nie jestem okiem, czyż wbrew temu nie jest z tego ciała?