« 1Kor 12:18 1 List do Koryntian 12:19 1Kor 12:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Co jeśliby wszytkim był jeden członek, gdzież ciało?
2.WUJEK.1923A gdyby wszystkie były jednym członkiem, gdzież ciało?
3.RAKOW.NTA jeśliby były wszytki jednym członkiem, gdzież ciało?
4.GDAŃSKA.1881A jeźliby wszystkie były jednym członkiem, gdzieżby było ciało?
5.GDAŃSKA.2017Gdyby wszystkie były jednym członkiem, gdzież byłoby ciało?
6.JACZEWSKIGdyby wszystkie członki naszego ciała były tylko jednym członkiem; - to czyż ciało to mogłoby być tak doskonałem, jakiem jest ono obecnie?
7.SYMONGdyby wszystkie były członkiem jednym, gdzież byłoby ciało?
8.DĄBR.WUL.1973I gdyby wszystkie były jednym członkiem, gdzież byłoby ciało.
9.DĄBR.GR.1961I gdyby wszystkie były jednym członkiem, gdzież byłoby ciało?
10.TYSIĄCL.WYD5Gdyby całość była jednym członkiem, gdzież byłoby ciało?
11.BRYTYJKAA jeśliby wszystkie były jednym członkiem, gdzież byłoby ciało?
12.POZNAŃSKAGdyby tylko jedna część stanowiła całe ciało, czy można wówczas mówić o ciele?
13.WARSZ.PRASKAGdyby całość była jednym członkiem gdzież byłoby ciało?
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś jeśli wszystkie byłyby jednym członkiem, gdzież byłoby ciało?
15.EIB.BIBLIA.2016.LITGdyby wszystkie członki były identyczne, trudno byłoby mówić o ciele.
16.TOR.NOWE.PRZ.A jeśli wszystkie byłyby jednym członkiem, gdzie byłoby ciało?