« 1Kor 12:1 1 List do Koryntian 12:2 1Kor 12:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wiecie iż gdyście niewierni byli, i k bałwanom niemym jakokolwiek zaganiano (bywaliście) prowadzeni.
2.WUJEK.1923Wiecie, iż gdyście poganie byli, do niemych bałwanów, jako was prowadzono, szliście.
3.RAKOW.NTWiecie gdyście Pogany byli, do bałwanów niemych, jako was wiedziono, byliście zawiedzieni.
4.GDAŃSKA.1881Wiecie, iż gdyście poganami byli, do bałwanów niemych, jako was wodzono, daliście się prowadzić.
5.GDAŃSKA.2017Wiecie, że gdy byliście poganami, do niemych bożków, jak was wiedziono, daliście się prowadzić.
6.JACZEWSKIPamiętacie, że gdy byliście poganami, - to prowadzano was do niemych bałwanów, a i sami do nich uczęszczaliście.
7.SYMONWiecie, że gdyście poganami byli, do niemych bałwanów, jak was prowadzono, tak szliście.
8.DĄBR.WUL.1973Wiecie, że gdy byliście poganami, prowadzono was przed niemych bożków, i szliście.
9.DĄBR.GR.1961Wiecie, że gdy byliście poganami, prowadzono was przed niemych bożków, i szliście.
10.TYSIĄCL.WYD5Wiecie, że gdy byliście poganami, ciągnęło was nieodparcie ku niemym bożkom.
11.BRYTYJKAWiecie, iż, gdyście byli poganami, do niemych bałwanów szliście, jak was prowadzono.
12.POZNAŃSKAWiecie, że gdy byliście jeszcze poganami, jakaś siła, której nie mogliście się oprzeć, prowadziła was do niemych bożków.
13.WARSZ.PRASKAWiecie, że gdyście byli poganami, ciągnęło was nieodparcie ku niemym bożkom.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wiecie, że kiedy byliście poganami, byliście kierowani do niemych wizerunków, jakby będąc prowadzeni do więzienia.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITWiecie, że gdy byliście poganami, zwodzono was za każdym razem, gdy was wprowadzano przed nieme bożyszcza.
16.TOR.NOWE.PRZ.Wiecie, że gdy byliście poganami, do niemych bożków was prowadzono i daliście się prowadzić.