« 1Kor 12:25 1 List do Koryntian 12:26 1Kor 12:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I choć jeden członek cierpi, wszytki z nim członik cierpią, choć (też) jeden członek czcią obdarowan bywa, pospołu z nim się radują wszytkie członki.
2.WUJEK.1923A jeźli co cierpi jeden członek, społu cierpią wszystkie członki: choć bywa uczczon jeden członek, wespół się radują wszystkie członki.
3.RAKOW.NTA chociaż cierpi jeden członek, społu cierpią wszytki członki; choć bywa uczczony jeden członek, wespół się radują wszytki członki.
4.GDAŃSKA.1881A przetoż jeźliże jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki; a jeźli bywa uczczony jeden członek, radują się z nim wszystkie członki.
5.GDAŃSKA.2017Tak więc, jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki, a jeśli jeden członek doznaje czci, radują się z nim wszystkie członki.
6.JACZEWSKIi aby nad cierpieniem jednego członka bolały wszystkie inne; i aby chwałę jednego członka podzielały wszystkie inne.
7.SYMONA jeśli co cierpi jeden członek, wszystkie członki z nim cierpią: i jeśli jeden członek bywa odznaczon, wszystkie członki z nim się radują.
8.DĄBR.WUL.1973A jeśli cierpi jeden członek, wszystkie członki z nim cierpią i jeśli jeden członek czci doznaje, wszystkie członki się z nim radują.
9.DĄBR.GR.1961A jeśli cierpi jeden członek, wszystkie członki z nim cierpią i jeśli jeden członek czci doznaje, wszystkie członki się z nim radują.
10.TYSIĄCL.WYD5Tak więc, gdy cierpi jeden członek, współcierpią wszystkie inne członki; podobnie gdy jednemu członkowi okazywane jest poszanowanie, współradują się wszystkie członki.
11.BRYTYJKAI jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki; a jeśli doznaje czci jeden członek, radują się z nim wszystkie członki.
12.POZNAŃSKADlatego gdy jeden członek cierpi, pozostałe uczestniczą w jego cierpieniu, gdy zaś doznaje czci, cieszą się razem z nim.
13.WARSZ.PRASKATak więc, gdy cierpi jeden członek, współcierpią wszystkie inne członki; podobnie gdy jednemu członkowi okazywane jest poszanowanie, współradują się wszystkie członki.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem gdy cierpi jeden członek tego samego doznają wszystkie członki; kiedy zostaje wyniesiony jeden członek wespół się radują wszystkie członki.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITStąd jeśli cierpi jeden członek, cierpią z nim wszystkie; jeśli doznaje chwały jeden członek, cieszą się z nim wszystkie.
16.TOR.NOWE.PRZ.A gdy jeden członek cierpi, współcierpią z nim wszystkie członki; gdy natomiast doznaje chwały jeden członek, współradują się z nim wszystkie członki.