« 1Kor 12:29 1 List do Koryntian 12:30 1Kor 12:31 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(12:30b) Zali wszytcy dary zleczania mają? Zali wszytcy językami mówią? Zali wszytcy tłumaczą?
2.WUJEK.1923Izali wszyscy nauczycielmi? Izali wszyscy mocami? Izali wszyscy łaskę mają uzdrawiania? Izali wszyscy języki mówią? Izali wszyscy tłómaczą?
3.RAKOW.NTIzali wszyscy darowania mają leczenia? izali wszyscy języki mówią? izali wszyscy wykładają?
4.GDAŃSKA.1881Izali wszyscy mają dary uzdrawiania? Izali wszyscy językami mówią? Izali wszyscy tłumaczą?
5.GDAŃSKA.2017Czy wszyscy mają dary uzdrawiania? Czy wszyscy mówią językami? Czy wszyscy tłumaczą?
6.JACZEWSKIAlbo, czyż mogą wszyscy czynić cuda, mieć łaskę leczenia chorób, mówienia obcymi językami, lub też posiadać dar rozumienia takowych?
7.SYMONczy wszyscy mają dar uzdrawiania? czy wszyscy językami mówią? czy wszyscy tłómaczą?
8.DĄBR.WUL.1973Czy wszyscy Nauczycielami? Czy wszyscy mają niezwykłą moc? Czy wszyscy mają dar uzdrawiania? Czy wszyscy mówią językami? Czy wszyscy tłumaczą?
9.DĄBR.GR.1961Czy wszyscy Nauczycielami? Czy wszyscy mają niezwykłą moc? Czy wszyscy mają dar uzdrawiania? Czy wszyscy władają językami? Czy wszyscy tłumaczą?
10.TYSIĄCL.WYD5Czy wszyscy posiadają łaskę uzdrawiania? Czy wszyscy mówią językami? Czy wszyscy potrafią je tłumaczyć?
11.BRYTYJKACzy wszyscy mają dary uzdrawiania? Czy wszyscy mówią językami? Czy wszyscy je wykładają?
12.POZNAŃSKAlub dar uzdrawiania? Czy wszyscy modlą się obcymi językami lub potrafią je tłumaczyć?
13.WARSZ.PRASKACzy wszyscy posiadają łaskę uzdrawiania? Czy wszyscy przemawiają językami? Czy wszyscy potrafią je tłumaczyć?
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czy wszyscy mają dary uzdrawiania? Czy wszyscy mówią językami? Czy wszyscy tłumaczą?
15.EIB.BIBLIA.2016.LITCzy wszyscy mają dary uzdrowień? Czy wszyscy mówią językami? Czy wszyscy je wykładają?
16.TOR.NOWE.PRZ.Czy wszyscy mają dary uzdrowień? Czy wszyscy mówią innymi językami? Czy wszyscy je tłumaczą?