« 1Kor 12:5 1 List do Koryntian 12:6 1Kor 12:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I różności skutków są, lecz tenże jest Bóg, który sprawuje wszytko we wszech.
2.WUJEK.1923I są różności spraw, ale tenże Bóg, który sprawuje wszystko we wszystkich.
3.RAKOW.NTI rozdzielności spraw skutecznych są, a tenże jest Bóg, który skutecznie sprawuje one wszytkie rzeczy we wszytkich.
4.GDAŃSKA.1881I różne są sprawy, ale tenże Bóg, który sprawuje wszystko we wszystkich.
5.GDAŃSKA.2017I różne są działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich.
6.JACZEWSKII wielorakie są sprawy Boże, ale jeden jest tylko Bóg, który wszystko, zawsze, i wszędzie urządza.
7.SYMONI różne są sposoby działania, ale tenże Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich.
8.DĄBR.WUL.1973I różne są rodzaje działania, lecz tenże Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich.
9.DĄBR.GR.1961I różne są rodzaje działania, lecz tenże Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich.
10.TYSIĄCL.WYD5różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich.
11.BRYTYJKAI różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich.
12.POZNAŃSKAIstnieją rozmaite sposoby działania, lecz ten sam jest Bóg, działający wszystko we wszystkich.
13.WARSZ.PRASKAróżne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Są też podziały czynów, ale ten sam Bóg, który działa wszystko we wszystkim.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITRóżne też są formy działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich.
16.TOR.NOWE.PRZ.I różne są sposoby działania, ale Bóg ten sam, który sprawia wszystko we wszystkich.