« 1Kor 12:7 1 List do Koryntian 12:8 1Kor 12:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo owemu jednak przez ducha bywa dana mowa mądrości, a inemu mowa umiejętności, wedle tegoż ducha.
2.WUJEK.1923Jednemu przez Ducha bywa dana mowa mądrości, a drugiemu mowa umiejętności według tegoż Ducha;
3.RAKOW.NTAbowiem jednemuć przez onego ducha bywa dana mowa mądrości; a drugiemu mowa umiejętności, wedle tegoż ducha;
4.GDAŃSKA.1881Albowiem jednemu przez Ducha bywa dana mowa mądrości, a drugiemu mowa umiejętności przez tegoż Ducha;
5.GDAŃSKA.2017Jednemu bowiem przez Ducha jest dana mowa mądrości, drugiemu mowa wiedzy przez tego samego Ducha;
6.JACZEWSKIJednemu daje dar rozumienia tajemnic Bożych; drugiemu łatwość wymowy i dar nauczania drugich;
7.SYMONJednemu bywa dana przez Ducha mowa mądrości: a drugiemu mowa umiejętności, według łaski tegoż Ducha:
8.DĄBR.WUL.1973I tak jednemu dostaje się przez Ducha mowa mądrości, a innemu mowa umiejętności według tegoż Ducha.
9.DĄBR.GR.1961I tak jednemu dostaje się przez Ducha mowa mądrości, a innemu mowa umiejętności według tegoż Ducha.
10.TYSIĄCL.WYD5Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego Ducha,
11.BRYTYJKAJeden bowiem otrzymuje przez Ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego Ducha mowę wiedzy,
12.POZNAŃSKAJednemu udziela daru wyrażania słowem mądrości, drugiemu wyrażania słowem wiedzy,
13.WARSZ.PRASKAJednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego Ducha,
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo jednemu dawane jest przez Ducha słowo mądrości; a drugiemu w zgodzie z tym samym Duchem słowo wyższego poznania.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITJeden za Jego pośrednictwem otrzymuje słowo mądrości. Drugi, w podobny sposób, otrzymuje słowo poznania.
16.TOR.NOWE.PRZ.Istotnie bowiem jednemu przez Ducha dane jest słowo mądrości, a innemu słowo poznania według tego samego Ducha,