« 1Kor 12:31 1 List do Koryntian 13:1 1Kor 13:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(13:2) Choćbym językami człowieczemi mówił i anielskiemi, a miłości niemam, zostałem miedzią brzmiącą, albo cymbałem dzwoniącym.
2.WUJEK.1923Gdybych mówił językami ludzkiemi, i anielskiemi, a miłościbych nie miał, stałem się jako miedź brząkająca, albo cymbał brzmiący.
3.RAKOW.NTJeślibych języki ludzkimi mówił i Anielskimi, a miłościbych nie miał, sstałem się miedzią dźwięk wypuszczającą, abo cymbałem brzmiącym.
4.GDAŃSKA.1881Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, stałem się jako miedź brząkająca, albo cymbał brzmiący.
5.GDAŃSKA.2017Choćbym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący.
6.JACZEWSKIChociażbym mówił wszystkimi językami, nietylko ludzkimi ale i anielskimi, a gdybym miłości nie miał: - byłbym jako miedź brzęcząca i jako cymbał brzmiący.
7.SYMONGdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości nie miał, miedzią jestem dźwięczną, i cymbałem brzmiącym.
8.DĄBR.WUL.1973Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, byłbym jako miedź dźwięcząca albo cymbał brzmiący.
9.DĄBR.GR.1961Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, byłbym jako miedź dźwięcząca albo cymbał brzmiący.
10.TYSIĄCL.WYD5Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący.
11.BRYTYJKAChoćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym.
12.POZNAŃSKAGdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym.
13.WARSZ.PRASKAGdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdybym mówił językami ludzi oraz aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak brzęczące pieniądze, albo cymbał wznoszący brzmienie o la, la.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITChoćbym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, pozostałbym miedzią, co dźwięczy, lub hałaśliwym cymbałem.
16.TOR.NOWE.PRZ.Jeślibym mówił językami ludzi i aniołów, a nie miał miłości, staję się miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym.