« 1Kor 13:11 1 List do Koryntian 13:12 1Kor 13:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(13:12) Bo teraz widziemy jako we zwierciedle, wzagadaniu, lecz tedy twarzą w twarz. (13:13) Teraz znam po części, lecz tedy poznam, jakom i poznan.
2.WUJEK.1923Teraz widzimy przez zwierciadło, przez podobieństwo; lecz w on czas twarzą w twarz. Teraz znam po części; lecz w on czas poznam, jakom i poznany jest.
3.RAKOW.NTAbowiem widzimy teraz przez zwierciadło w zagadaniu, a w on czas obliczem w oblicze ujźrzymy; teraz znam po części, a w on czas poznam, jako też poznany jestem.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem teraz widzimy przez zwierciadło i niby w zagadce; ale na on czas twarzą w twarz; teraz poznaję po części, ale na on czas poznam, jakom i poznany jest.
5.GDAŃSKA.2017Teraz bowiem widzimy w zwierciadle, niewyraźnie, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznaję cząstkowo, ale wtedy poznam tak, jak jestem poznany.
6.JACZEWSKITu, na ziemi wszystko się nam przedstawia jak we zwierciadle, wszystko jest nam zagadką; tam, w niebie poznamy wszystko to, jak ono jest, jako i nas takimi tam poznają jakimi w istocie będziemy.
7.SYMONTeraz widzimy przez zwierciadło, niejasno: lecz w on czas twarzą w twarz. Teraz wiem po części: lecz w on czas poznam, jakom i poznany jest.
8.MARIAWICIWidzimy teraz przez zwierciadło, w podobieństwie, ale naonczas twarzą w twarz. Teraz poznaję poczęści, a naonczas poznam tak, jakom też i poznany jest.
9.DĄBR.WUL.1973Teraz widzimy niejasno, przez zwierciadło, lecz później twarzą w twarz. Teraz poznaję po części, lecz później poznam, jakom i poznany jest.
10.DĄBR.GR.1961Teraz widzimy niejasno, jak w zwierciadle, lecz później – twarzą w twarz. Teraz poznaję częściowo, lecz później poznam tak, jak i ja jestem poznany.
11.TYSIĄCL.WYD5Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś [ujrzymy] twarzą w twarz. Teraz poznaję po części, wtedy zaś będę poznawał tak, jak sam zostałem poznany.
12.BRYTYJKATeraz bowiem widzimy jakby przez zwierciadło i niby w zagadce, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznanie moje jest cząstkowe, ale wówczas poznam tak, jak jestem poznany.
13.POZNAŃSKATeraz widzimy niejasno jak w zwierciadle, potem zobaczymy bezpośrednio - twarzą w twarz. Teraz poznaję częściowo, potem poznam (całkowicie), tak jak sam jestem poznany.
14.WARSZ.PRASKATeraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; lecz wtedy [ujrzymy] twarzą w twarz. Teraz poznaję częściowo, wtedy będę poznawał tak, jak sam zostałem poznany.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż teraz widzimy jakby pośród zwierciadła, w zagadce ale wtedy twarzą przy twarzy. Teraz poznaję po części ale wtedy poznam jak też zostałem poznany.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITMówię tak, gdyż teraz widzimy zagadkowe kontury. Nadejdzie jednak czas, gdy zobaczymy twarzą w twarz. Teraz poznaję po części. Przyjdzie jednak czas, kiedy poznam tak, jak zostałem poznany.
17.TOR.PRZ.Teraz bowiem widzimy jakby w zwierciadle, w zagadce, a wówczas ujrzymy twarzą w twarz; teraz poznaję po części, ale wówczas poznam tak, jak zostałem dokładnie poznany.