« 1Kor 13:12 1 List do Koryntian 13:13 1Kor 14:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(13:14) Lecz tedy trwa wiara, nadzieja, miłość, te trzy, ale więtsza z nich miłość.
2.WUJEK.1923A teraz trwają wiara, nadzieja, miłość, to troje; a z tych większa jest miłość.
3.RAKOW.NTA teraz trwa wiara, nadzieja, miłość, te trzy rzeczy; lecz więtsza z tych miłość.
4.GDAŃSKA.1881A teraz zostaje wiara, nadzieja, miłość, te trzy rzeczy; lecz z nich największa jest miłość.
5.GDAŃSKA.2017A teraz trwają wiara, nadzieja, miłość, te trzy. Z nich zaś największa jest miłość.
6.JACZEWSKITeraz jest wiara, nadzieja i miłość: są to trzy cnoty, - ale największą z nich jest miłość.
7.SYMONTeraz tedy pozostają wiara, nadzieja, miłość, to troje: a z tych największa jest miłość.
8.MARIAWICIA teraz trwają: Wiara, Nadzieja i Miłość, – te trzy rzeczy, ale większa z nich jest Miłość.
9.DĄBR.WUL.1973Teraz tedy pozostaje wiara, nadzieja i miłość: to troje, a z tych największa jest miłość.
10.DĄBR.GR.1961Teraz tedy pozostaje wiara, nadzieja i miłość: te trzy, a z nich największa jest miłość.
11.TYSIĄCL.WYD5Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy: największa z nich [jednak] jest miłość.
12.BRYTYJKATeraz więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość, te trzy; lecz z nich największa jest miłość.
13.POZNAŃSKATeraz ważne są trzy rzeczy: wiara, nadzieja, miłość. A z nich największa jest miłość.
14.WARSZ.PRASKATak więc trwają wiara, nadzieja, miłość, te trzy: największa z nich [jednak] jest miłość.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A teraz trwa wiara, nadzieja, miłość te trzy; ale większa wśród nich jest miłość.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTeraz trwają: wiara, nadzieja i miłość - te trzy. A z nich największa jest miłość.
17.TOR.PRZ.Teraz więc trwa wiara, nadzieja, miłość – te trzy; lecz z nich największa jest miłość.