« 1Kor 13:13 1 List do Koryntian 14:1 1Kor 14:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574NAśladujcie miłości, miłujcie duchowne (dary,) lecz więcej abyście prorokowali.
2.WUJEK.1923Naśladujcie miłości, żądajcie duchownych; lecz więcéj, abyście prorokowali.
3.RAKOW.NTNaśladujcie miłości, a gorliwie żądajcie darów duchownych; lecz więcej abyście prorokowali.
4.GDAŃSKA.1881Naśladujcie miłości, starajcie się usilnie o dary duchowne; lecz najwięcej, abyście prorokowali.
5.GDAŃSKA.2017Dążcie do miłości, starajcie się usilnie o duchowe dary, a najbardziej o to, aby prorokować.
6.JACZEWSKIStarajcie się o nabycie miłości; ubiegajcie się o dary duchowne, a szczególniej też o dar rozumienia tajemnic wiary i dar tłumaczenia ich wiernym.
7.SYMONStarajcie się pilnie o miłość. Darów Ducha świętego pragnijcie: a najwięcej, abyście prorokowali.
8.MARIAWICIStarajcie się osiągnąć miłość, ubiegajcie się o duchowne rzeczy, a zwłaszcza o to, abyście prorokowali.
9.DĄBR.WUL.1973Starajcie się o miłość, ubiegajcie się o dary Ducha, a najbardziej o dar proroctwa.
10.DĄBR.GR.1961Starajcie się o miłość, ubiegajcie się o dary Ducha, a najbardziej o dar proroctwa.
11.TYSIĄCL.WYD5Starajcie się posiąść miłość, troszczcie się o dary duchowe, szczególnie zaś o dar proroctwa!
12.BRYTYJKADążcie do miłości, starajcie się też usilnie o dary duchowe, a najbardziej o to, aby prorokować.
13.POZNAŃSKAStarajcie się o miłość, ubiegajcie się gorliwie o dary duchowe, a najbardziej o dar przemawiania z natchnienia Bożego.
14.WARSZ.PRASKAStarajcie się posiąść miłość, troszczcie się o dary duchowe szczególnie zaś o dar proroctwa.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ubiegajcie się o miłość, ubiegajcie się gorliwie o duchowe, a bardziej by prorokować.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITZabiegajcie o miłość i gorąco pragnijcie duchowych darów, a najbardziej tego, żeby prorokować.
17.TOR.PRZ.Zabiegajcie o taką miłość; starajcie się też usilnie o to, co duchowe; a bardziej o to, by prorokować.