« 1Kor 14:9 1 List do Koryntian 14:10 1Kor 14:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(14:11) Tak rozmaite, jeśli się trafi, są rodzaje głosów na świecie, a niemasz nic niemego.
2.WUJEK.1923Tak wiele na przykład jest rozmaitych języków na tym świecie, a niemasz nic bez głosu.
3.RAKOW.NTTak wiele (jako na przykład) rodzajów głosów jest na świecie, a żaden z nich nie jest niemy.
4.GDAŃSKA.1881Tak wiele, jako słyszymy, jest różnych głosów na świecie, a nic nie jest bez głosu.
5.GDAŃSKA.2017Na świecie jest zapewne mnóstwo różnych głosów i żaden z nich nie jest bez znaczenia.
6.JACZEWSKITak wiele jest mów na świecie, a wszystkie one odbywają się za pomocą dźwięków.
7.SYMONTyle, przypuszczam, rozmaitych jest na tym świecie języków, a żadnego niema bez słów.
8.MARIAWICITak wiele różnych języków jest na świecie, a żaden bez głosu (mającego znaczenie) nie jest.
9.DĄBR.WUL.1973Wszakże tyle jest na tym świecie rozmaitych języków, a nie masz żadnego bez słów.
10.DĄBR.GR.1961Wszakże tyle jest na świecie rozmaitych języków, a nie masz żadnego bez słów.
11.TYSIĄCL.WYD5Na świecie jest takie mnóstwo słów, ale żadne nie jest bez znaczenia.
12.BRYTYJKAWiele, zaiste, jest rozmaitych dźwięków na świecie, i nie ma niczego bez dźwięku;
13.POZNAŃSKANa świecie jest takie mnóstwo głosów, a żaden z nich nie jest bez znaczenia.
14.WARSZ.PRASKANa świecie jest takie mnóstwo [różnych] słów, ale żadne nie jest bez znaczenia.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak liczne jeśli napotykacie są gatunki głosów na świecie i nikt nie jest milczący.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITZ pewnością świat rozbrzmiewa całym mnóstwem dźwięków. Właściwie nie ma nic, co w jakiś sposób nie brzmi.
17.TOR.PRZ.Jest tak wiele przykładów dźwięków na świecie, i nic nie jest bez dźwięku.