« 1Kor 14:15 1 List do Koryntian 14:16 1Kor 14:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(14:17a) Gdyż jeślibyś błogosławił duchem (tylko, on) kto cię nierozumie, jako rzecze amen na twe dziękowanie? Ponieważ co mówisz nie wie.
2.WUJEK.1923Lecz jeźlibyś błogosławił duchem, który jest na miejscu nieuka, jakóż rzezcze: Amen, na twe błogosławienie? bo nie wie, co mówisz.
3.RAKOW.NTBo jeślibyś błogosławił duchem, on który napełnia miejsce nieuka, jako rzecze Amen na twe dziękowanie? gdyż, co mówisz, niewie.
4.GDAŃSKA.1881Bo jeźlibyś błogosławił duchem, jakoż ten, który jest z pocztu prostaków, na twoje dziękowanie rzecze Amen, ponieważ nie wie, co mówisz?
5.GDAŃSKA.2017Jeśli bowiem będziesz błogosławił duchem, jakże ktoś spośród nieuczonych na twoje dziękczynienie odpowie „Amen”, skoro nie rozumie, co mówisz?
6.JACZEWSKIGdy i najlepiej modlić się będziesz w nieznanym dla obecnych języku, oni nie zrozumieją słów modlitwy twojej i nie odpowiedzą ci: Amen.
7.SYMONBo jeśli ty błogosławisz Boga duchem, ten, co jest śród ludu, jakoż rzecze Amen na twoje dziękczynienie? Wszak on nie wie, co mówisz.
8.MARIAWICIBo jeślibyś ty błogosławił w duchu (tylko), to jakim sposobem ten, który jest z prostego ludu, może ci odpowiedzieć: Amen, – na twoje błogosławieństwo? Ponieważ nie rozumie, co ty mówisz.
9.DĄBR.WUL.1973Zresztą jeśli wygłaszasz błogosławieństwa w duchu, będący przy tym prostaczek jakże powie Amen na twoje błogosławieństwo? Wszak nie wie, co ty mówisz.
10.DĄBR.GR.1961Zresztą, jeśli wygłaszasz błogosławieństwa w duchu, jakże będący przy tym prostaczek powie „Amen” na twoje błogosławieństwo? Wszak nie wie, co mówisz.
11.TYSIĄCL.WYD5Bo jeśli będziesz błogosławił w duchu, jakże na twoje błogosławienie odpowie Amen ktoś nie wtajemniczony, skoro nie rozumie tego, co ty mówisz?
12.BRYTYJKABo jeżeli wysławiasz Boga w duchu, jakże zwykły wierny, który jest obecny, może rzec na twoje dziękczynienie: Amen, skoro nie rozumie, co mówisz?
13.POZNAŃSKAJeżeli bowiem będziesz Boga błogosławił tylko w duchu, jakże wtedy ktoś niewtajemniczony odpowie "Amen" na twoje dziękczynienie, skoro nie wie, co mówisz?
14.WARSZ.PRASKABo jeśli będziesz błogosławił w duchu, jakże na twoje błogosławienie odpowie „Amen” ktoś nie wtajemniczony, skoro nie rozumie tego, co ty mówisz?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo jeśli wysławiasz Boga w duchu, jakże ten, co zajmuje miejsce prostego człowieka, na twoje dziękczynienie powie „Amen”; skoro nie wie, co mówisz?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITBo jeśli błogosławisz w duchu, to w jaki sposób człowiek z tym nie obeznany potwierdzi twoje dziękczynienie swoim: Tak, niech się stanie? Przecież nie rozumie, co mówisz.
17.TOR.PRZ.Stąd, jeśli będziesz błogosławił duchem, w jaki sposób, zajmujący miejsce prosty człowiek, powie na twoje dziękczynienie: „Amen”, skoro nie rozumie, co mówisz?