« 1Kor 14:19 1 List do Koryntian 14:20 1Kor 14:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bracia, nie bywajcie dzieci rozumem, ale złością dziećmi bądźcie. Lecz rozumem doskonali bywajcie.
2.WUJEK.1923Bracia! nie stawajcie się dziećmi rozumem; ale bądźcie dziećmi złością, a rozumem doskonałymi bądźcie.
3.RAKOW.NTBracia! nie bądźcie dziećmi zmysłami; ale złością zdzieciniejcie, a zmysłami doskonałymi bądźcie.
4.GDAŃSKA.1881Bracia! nie bądźcie dziećmi wyrozumieniem, ale bądźcie dziećmi złością, a wyrozumieniem dorosłymi bądźcie.
5.GDAŃSKA.2017Bracia, nie bądźcie dziećmi w rozumieniu, ale bądźcie dziećmi w złośliwości, a w rozumieniu bądźcie dojrzali.
6.JACZEWSKIBracia, pod względem złości wolno wam być dziećmi: ale co do rozumu - dziećmi nie bądźcie, lecz stańcie się dojrzałymi ludźmi.
7.SYMONBracia, nie stawajcie się dziećmi na rozumie: ale w złości bądźcie niemowlętami, a rozumem bądźcie doskonałymi.
8.MARIAWICIBracia, nie stawajcie się dziećmi rozumem, ale w złości bądźcie małymi, a rozumem bądźcie dojrzałymi.
9.DĄBR.WUL.1973Bracia, nie stawajcie się dziećmi w pojmowaniu, ale w złości bądźcie niemowlętami, a umysłem bądźcie doskonałymi.
10.DĄBR.GR.1961Bracia, nie stawajcie się dziećmi w pojmowaniu, ale w złości bądźcie niemowlętami, a umysłem bądźcie doskonałymi.
11.TYSIĄCL.WYD5Bracia, nie bądźcie dziećmi w sposobie waszego myślenia, lecz bądźcie jak niemowlęta, gdy chodzi o rzeczy złe; w myśleniu zaś waszym bądźcie dojrzali!
12.BRYTYJKABracia, nie bądźcie dziećmi w myśleniu, ale bądźcie w złem jak niemowlęta, natomiast w myśleniu bądźcie dojrzali.
13.POZNAŃSKABracia! Nie rozumujcie jak dzieci. Wobec zła zachowujcie się jak dzieci, ale wasz sposób rozumowania niech będzie dojrzały.
14.WARSZ.PRASKABracia, nie bądźcie dziećmi w sposobie waszego myślenia; jak niemowlęta bądźcie, gdy chodzi o zło, ale w myśleniu waszym bądźcie dojrzali.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bracia, nie stawajcie się dziećmi umysłem, lecz bądźcie dziecinni w występku; zaś rozumem stawajcie się dorosłymi.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITBracia, nie bądźcie dziećmi w myśleniu. W złem bądźcie jak dzieci, w myśleniu natomiast - dojrzali.
17.TOR.PRZ.Bracia! Nie stawajcie się dziećmi w myśleniu, ale bądźcie niemowlętami w tym, co złe; a w myśleniu stawajcie się dojrzali.