« 1Kor 14:20 1 List do Koryntian 14:21 1Kor 14:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo wzakonie napisano, iż inemi językami, i inemi usty mówić będę ludowi temu. Lecz ani tak usłuchają mię mówi Pan.
2.WUJEK.1923W zakonie napisano jest: Iż przez obce języki i obcemi usty będę mówił ludowi temu: ani tak mnie nie wysłuchają, mówi Pan.
3.RAKOW.NTW zakonie napisano jest: Iż przez obce języki, i wargami obcymi mówić będę ludowi temu, a przedsię ani tak usłuchają mię, mówi Pan.
4.GDAŃSKA.1881W zakonie napisano: Iż obcemi językami i obcemi wargami mówić będę ludowi temu; a przecię mnie i tak nie usłuchają, mówi Pan.
5.GDAŃSKA.2017W Prawie jest napisane: Przez ludzi obcych języków i przez usta obcych będę mówić do tego ludu, ale i tak mnie nie usłuchają, mówi Pan.
6.JACZEWSKIW prawie napisano jest: Obcymi językami przemawiać będę do ludu tego: i nie zrozumie on mnie, mówi Pan.
7.SYMONW zakonie napisano jest: Obcymi językami i obcemi usty będę mówił do ludu tego, a i tak mię nie usłuchają, mówi Pan.
8.MARIAWICIBo tak napisane jest w Zakonie: Że innymi językami i innemi ustami będę mówił do tego ludu, ale ani tak Mię nie usłuchają, mówi Pan.
9.DĄBR.WUL.1973W Zakonie napisane jest: Będę mówił do ludu tego w obcej mowie i obcymi usty, a i tak mię nie usłuchają, mówi Pan.
10.DĄBR.GR.1961W Zakonie napisane jest: Będę mówił do ludu tego za pośrednictwem ludzi obcojęzycznych i obcymi usty, a i tak mię nie usłuchają, mówi Pan.
11.TYSIĄCL.WYD5Napisane jest bowiem w Prawie: Przez ludzi obcych języków i ust obcych będę przemawiał do tego ludu, ale i tak Mnie nie usłuchają mówi Pan.
12.BRYTYJKAW zakonie napisano: Przez ludzi obcego języka i przez usta obcych mówić będę do ludu tego, ale i tak mnie nie usłuchają, mówi Pan.
13.POZNAŃSKAW Piśmie Świętym zostało napisane: "Będę przemawiał do tego ludu przez ludzi obcych języków i ust, ale oni nie wysłuchają Mnie - mówi Pan".
14.WARSZ.PRASKANapisane jest bowiem w Prawie: Przez ludzi obcych języków i ust obcych będę przemawiał do tego ludu, ale i tak Mnie nie usłuchają – mówi Pan.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.W Prawie jest napisane: Będę mówił temu ludowi przez mówiących obcym językiem oraz przez obce wargi, a oni i tak mnie nie wysłuchają, mówi Pan.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITW Prawie czytamy: Przez ludzi obcego języka oraz obcych warg przemówię do tego ludu, ale i tak Mnie nie usłuchają, mówi Pan.
17.TOR.PRZ.W Prawie jest napisane: W obcych językach i przez usta obcych będę mówić do tego ludu; ale i tak mnie nie usłuchają, mówi Pan.