« 1Kor 14:2 1 List do Koryntian 14:3 1Kor 14:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Kto lepak prorokuje, ludziom mówi zbudowanie, i napominanie, i pociechę.
2.WUJEK.1923Bo kto prorokuje, mówi ludziom ku zbudowaniu i napominaniu i pocieszeniu.
3.RAKOW.NTA kto prorokuje, powieda ludziam zbudowanie, i napominanie, i pocieszenie.
4.GDAŃSKA.1881Ale kto prorokuje, mówi ludziom zbudowanie i napominanie, i pociechę.
5.GDAŃSKA.2017Ale ten, kto prorokuje, mówi do ludzi dla zbudowania, zachęcenia i pocieszenia.
6.JACZEWSKIKto prawdy wiary tłumaczy, ten ludzi naucza, upomina ich i pociesza.
7.SYMONA kto prorokuje, mówi do ludzi ku zbudowaniu, napominaniu i pocieszaniu.
8.MARIAWICILecz kto prorokuje, ten dla ludzi mówi ku zbudowaniu i napomnieniu i pocieszeniu.
9.DĄBR.WUL.1973A kto prorokuje, przemawia do ludzi ku zbudowaniu, napomnieniu, pocieszeniu.
10.DĄBR.GR.1961A kto prorokuje, przemawia do ludzi dla ich zbudowania, napomnienia, pocieszenia.
11.TYSIĄCL.WYD5Ten zaś, kto prorokuje, mówi ku zbudowaniu ludzi, ku ich pokrzepieniu i pociesze.
12.BRYTYJKAA kto prorokuje, mówi do ludzi ku zbudowaniu i napomnieniu, i pocieszeniu.
13.POZNAŃSKANatomiast mówiący z natchnienia Bożego przemawia do ludzi, aby ich zbudować, pocieszyć i zachęcić.
14.WARSZ.PRASKATen zaś, kto prorokuje, mówi ku zbudowaniu ludzi, ku ich pokrzepieniu i pociesze.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś ten, co prorokuje wieści ludziom budowlę, zachętę i pocieszenie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITKto natomiast prorokuje, mówi do ludzi, dla ich zbudowania, zachęty i pociechy.
17.TOR.PRZ.Ale kto prorokuje, mówi ludziom ku zbudowaniu, zachęceniu i pocieszeniu.