« 1Kor 14:30 1 List do Koryntian 14:31 1Kor 14:32 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo możecie po jednemu wszytcy prorokować, że się wszytcy uczą, i wszytcy się ucieszają.
2.WUJEK.1923Bo możecie wszyscy po jednemu prorokować, aby się wszyscy uczyli i wszyscy napomnieni byli.
3.RAKOW.NTBo możecie po jednemu wszyscy prorokować, aby się wszyscy uczyli, i wszyscy pocieszeni byli.
4.GDAŃSKA.1881Bo możecie wszyscy jeden po drugim prorokować, aby się wszyscy uczyli i wszyscy pocieszeni byli.
5.GDAŃSKA.2017Możecie bowiem wszyscy, jeden po drugim prorokować, aby się wszyscy uczyli i wszyscy zostali pocieszeni.
6.JACZEWSKIWszyscy z kolei przemawiać możecie, abyście się wszyscy uczyli i wzajemnie się ku dobremu skłaniali.
7.SYMONBo możecie wszyscy jeden drugiemu prorokować, iżby wszyscy dostali naukę i upomnienie.
8.MARIAWICIAlbowiem możecie wszyscy po jednemu prorokować, aby się wszyscy uczyli i wszyscy byli napominani.
9.DĄBR.WUL.1973Możecie bowiem wszyscy po jednemu prorokować, aby wszystkich pouczyć i wszystkim dać napomnienie.
10.DĄBR.GR.1961Możecie bowiem wszyscy po jednemu prorokować, aby wszystkich pouczyć i wszystkim dać napomnienie.
11.TYSIĄCL.WYD5Możecie bowiem w ten sposób prorokować wszyscy, jeden po drugim, aby wszyscy byli pouczeni i podniesieni na duchu.
12.BRYTYJKAMożecie bowiem kolejno wszyscy prorokować, aby się wszyscy czegoś nauczyli i wszyscy zachęty doznali.
13.POZNAŃSKAW ten sposób możecie wszyscy kolejno przemawiać z natchnienia Bożego, aby pouczyć i podnieść na duchu całe zgromadzenie.
14.WARSZ.PRASKAMożecie bowiem w ten sposób prorokować wszyscy, jeden po drugim, aby wszyscy byli pouczeni i podniesieni na duchu.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż wszyscy po kolei możecie prorokować, aby się wszyscy mogli uczyć oraz wszyscy mogli być pocieszeni;
16.EIB.BIBLIA.2016.LITKażdy z was może przecież po kolei prorokować, tak by wszyscy mogli się uczyć i wszyscy doznać zachęty.
17.TOR.PRZ.Bo wszyscy możecie pojedynczo prorokować, aby wszyscy się uczyli i wszyscy doznawali zachęty.