« 1Kor 14:32 1 List do Koryntian 14:33 1Kor 14:34 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo nie jest nierządu Bóg, ale pokoju. Jako we wszech zborzech świętych uczę.
2.WUJEK.1923Albowiem Bóg nie jest rozterku, ale pokoju, jako téż we wszystkich kościelech świętych nauczam.
3.RAKOW.NTAbowiem nie jest Bogiem rostyrku Bóg, ale pokoju, jako we wszytkich zborzech onych świętych ludzi.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem Bóg nie jest powodem nieporządku, ale pokoju, jako i we wszystkich zborach świętych.
5.GDAŃSKA.2017Bóg bowiem nie jest Bogiem nieładu, lecz pokoju, jak we wszystkich kościołach świętych.
6.JACZEWSKIi niech pamiętają o tem, że Bóg nie jest Bogiem zamieszania, ale Bogiem pokoju. Ja tak wszystkich wiernych nauczam.
7.SYMONBo Bóg nie jest Bogiem waśni, lecz pokoju. Jako i we wszystkich innych kościołach świętych nauczam:
8.MARIAWICIBo nie jestci Bóg Bogiem rozterek, ale pokoju, tak jako we wszystkich Kościołach świętych nauczam.
9.DĄBR.WUL.1973Bóg bowiem nie jest Bogiem waśni, lecz pokoju. Jako we wszystkich Kościołach świętych nauczam:
10.DĄBR.GR.1961Bóg bowiem nie jest Bogiem waśni, lecz pokoju. Jak we wszystkich kościołach świętych –
11.TYSIĄCL.WYD5Bóg bowiem nie jest Bogiem nieładu, lecz pokoju. Tak jak to jest we wszystkich zgromadzeniach świętych,
12.BRYTYJKAAlbowiem Bóg nie jest Bogiem nieporządku, ale pokoju. Jak we wszystkich zborach świętych
13.POZNAŃSKAponieważ Bóg jest Bogiem pokoju, a nie zamieszania. Istnieje taka praktyka we wszystkich zgromadzeniach ludu świętego,
14.WARSZ.PRASKABóg bowiem nie jest Bogiem nieładu, lecz pokoju. Tak jak to jest we wszystkich zgromadzeniach świętych,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo Bóg nie jest Bogiem nieładu, ale pokoju; podobnie jak we wszystkich świętych zgromadzeniach wybranych.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITgdyż Bóg nie jest Bogiem zamieszania, ale pokoju. Jak we wszystkich kościołach skupiających świętych,
17.TOR.PRZ.Albowiem Bóg nie jest Bogiem nieporządku, ale pokoju. Jak we wszystkich zborach świętych,