« 1Kor 14:36 1 List do Koryntian 14:37 1Kor 14:38 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(14:38) Jeśli się kto zda prorokiem być, abo duchownym niech pozna co piszę wam, że pańskie są zapowiedzi.
2.WUJEK.1923Jeźli kto zda się być prorokiem, albo duchownym, niech pozna, iż co wam piszę, są Pańskie rozkazania.
3.RAKOW.NTJeśli kto zda się Prorokiem być, abo duchownym, niechże pozna iż te rzeczy, które piszę wam, Pańskie są przykazania.
4.GDAŃSKA.1881Izali kto zda się być prorokiem albo duchownym, niech uzna, iż te rzeczy, które wam piszę, są Pańskiem rozkazaniem.
5.GDAŃSKA.2017Jeśli ktoś uważa się za proroka albo człowieka duchowego, niech uzna, że to, co wam piszę, jest nakazem Pana.
6.JACZEWSKIJeżeli jest pomiędzy wami ktoś taki, kogo Bóg obdarzył łaską znajomości nauki swojej, że i drugich nauczać i sam doskonałe życie chrześciańskie prowadzić zdoła: - taki niechaj osądzi, czy to, co piszę, nie jest z rozkazu Bożego?
7.SYMONJeśli komu się zda, że jest prorokiem, albo, że ma dary Ducha, niechże pozna, iż to, co wam piszę, są rozkazania Pańskie.
8.MARIAWICIJeśli się kto ma za proroka, albo duchownego, to niech uzna, że co wam piszę, są przykazania Pańskie.
9.DĄBR.WUL.1973Jeśli kto uważa się za proroka albo za mającego dary duchowe, niech wie, że to, co piszę, jest nakazem Pańskim.
10.DĄBR.GR.1961Jeżeli ktoś uważa się za proroka albo za kogoś posiadającego dary duchowe, niech wie, że to, co do was piszę, jest nakazem Pańskim.
11.TYSIĄCL.WYD5Jeżeli komuś wydaje się, że jest prorokiem albo że posiada duchowe dary, niech zrozumie, że to, co wam piszę, jest nakazem Pańskim.
12.BRYTYJKAJeśli ktoś uważa, że jest prorokiem albo że ma dary Ducha, niech uzna, że to, co wam piszę, jest przykazaniem Pańskim;
13.POZNAŃSKAJeżeli komuś wydaje się, że przemawia z natchnienia Bożego lub posiada jakiś inny dar duchowy, niech zapozna się z tymi zarządzeniami, ponieważ są one nakazem Pana.
14.WARSZ.PRASKAJeżeli komuś wydaje się, że jest prorokiem albo że posiada duchowe dary, niech zrozumie, że to, co wam piszę, jest nakazem Pańskim.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jeśli ktoś uważa, że jest prorokiem lub duchowym, niech uznaje, że to, co wam piszę, jest poleceniem Pana.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli ktoś uważa, że jest prorokiem albo człowiekiem duchowym, to niech weźmie pod uwagę, że to, co wam piszę, jest nakazem Pana.
17.TOR.PRZ.Jeśli ktoś uważa, że jest prorokiem lub człowiekiem duchowym, niech poznaje dokładnie, że to, co wam piszę, są to polecenia Pana.