« 1Kor 14:37 1 List do Koryntian 14:38 1Kor 14:39 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(14:39a) A jeśli kto niezna, niech niezna.
2.WUJEK.1923Lecz jeźli kto nie wie, o nim wiedzieć nie będą.
3.RAKOW.NTA jeśli kto niewie, niechajże niewie.
4.GDAŃSKA.1881A jeźli kto nie wie, niechajże nie wie.
5.GDAŃSKA.2017A jeśli ktoś jest w niewiedzy, niech pozostanie w niewiedzy.
6.JACZEWSKIKtoby zaś chciał pozostać w niewiadomości, - niech w niej pozostanie.
7.SYMONJeśliże kto tego nie uznaje, sam też uznany nie będzie.
8.MARIAWICIA jeśli kto nie wie, niech też o nim nie wiedzą.
9.DĄBR.WUL.1973Lecz jeśli kto tego nie uzna, i sam nie uznany będzie.
10.DĄBR.GR.1961Lecz jeżeli ktoś tego nie uzna, i sam nie będzie uznany.
11.TYSIĄCL.WYD5A gdyby ktoś tego nie uznał, sam nie będzie uznany [przez Boga].
12.BRYTYJKAA jeśli ktoś tego nie uzna, sam nie jest uznany.
13.POZNAŃSKAGdyby ktoś je zlekceważył, tego i Pan zlekceważy.
14.WARSZ.PRASKAA gdyby ktoś tego nie uznał, sam nie będzie uznany.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś jeśli ktoś nie poznaje nie jest tym, który wie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli ktoś tego nie chce uznać, to sam już stracił uznanie.
17.TOR.PRZ.A jeśli ktoś tego nie uznaje, niech nie uznaje.