« 1Kor 14:38 1 List do Koryntian 14:39 1Kor 14:40 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(14:39b) A tak bracia, radzi prorokujcie, a mówić językami nie zabraniajcie.
2.WUJEK.1923A tak, bracia! żądajcie prorokować, a mówić językami nie zabraniajcie.
3.RAKOW.NTA tak, bracia, gorliwie żądajcie tego abyście prorokowali, a mówić językami nie hamujcie.
4.GDAŃSKA.1881A tak, bracia! starajcie się usilnie o to, abyście prorokowali, a językami obcemi mówić nie zabraniajcie.
5.GDAŃSKA.2017Tak więc, bracia, starajcie się usilnie, abyście prorokowali, i nie zabraniajcie mówić obcymi językami.
6.JACZEWSKIPrzeto, bracia, starajcie się o poznanie dokładne nauki chrześciańskiej i o dar nauki tej tłumaczenia ludowi; ale i w obcym języku nie zabraniajcie przemawiać.
7.SYMONA tak, bracia, ubiegajcie się o dar proroctwa, ale i językami mówić nie brońcie.
8.MARIAWICIA tak, bracia, starajcie się usilnie o to, żebyście prorokowali, i mówić (obcymi) językami nie brońcie.
9.DĄBR.WUL.1973Przeto, bracia, ubiegajcie się o dar proroctwa i nie wzbraniajcie mówić językami.
10.DĄBR.GR.1961Przeto, bracia, ubiegajcie się o dar proroctwa i nie wzbraniajcie mówić językami.
11.TYSIĄCL.WYD5Tak więc, bracia moi, troszczcie się o łaskę prorokowania i nie przeszkadzajcie w korzystaniu z daru języków.
12.BRYTYJKATak więc, bracia moi, starajcie się gorliwie o dar prorokowania i językami mówić nie zabraniajcie;
13.POZNAŃSKAA zatem, bracia moi, ubiegajcie się pilnie o (dar) przemawiania z natchnienia Bożego i nie zabraniajcie nikomu modlić się obcymi językami.
14.WARSZ.PRASKATak więc, bracia moi, troszczcie się o łaskę prorokowania i nie przeszkadzajcie w korzystaniu z daru języków.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wobec tego, bracia, ubiegajcie się gorliwie aby prorokować oraz nie zabraniajcie mówić językami.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTak więc, moi bracia, gorąco pragnijcie prorokować i nie przeszkadzajcie mówić językami,
17.TOR.PRZ.A tak, bracia, starajcie się usilnie, aby prorokować i nie zabraniajcie mówić innymi językami.