« 1Kor 14:3 1 List do Koryntian 14:4 1Kor 14:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Kto mówi językiem, siebie samego buduje, lecz kto prorokuje zbór buduje.
2.WUJEK.1923Kto językiem mówi, samego siebie buduje; lecz kto prorokuje, kościół Boży buduje.
3.RAKOW.NTKto mówi językiem, samego siebie buduje; a kto prorokuje, Zbór buduje.
4.GDAŃSKA.1881Kto językiem obcym mówi, samego siebie buduje; ale kto prorokuje, ten zbór buduje.
5.GDAŃSKA.2017Kto mówi obcym językiem, buduje samego siebie, ale kto prorokuje, buduje kościół.
6.JACZEWSKIKto nieznanym językiem mówi, - ten tylko samego siebie doskonalić zdoła; kto zaś potrafi tłumaczyć prawdy wiarowe, - ten drugich doskonalszymi uczynić może.
7.SYMONKto językami mówi, samego siebie buduje: a kto prorokuje, buduje Kościół Boży.
8.MARIAWICIKto mówi (obcym) językiem, sam siebie buduje, ale kto prorokuje, Kościół Boży buduje.
9.DĄBR.WUL.1973Kto mówi językiem, samego siebie buduje, a kto prorokuje, buduje Kościół Boży.
10.DĄBR.GR.1961Kto mówi językiem, samego siebie buduje, ale kto prorokuje, buduje Kościół Boży.
11.TYSIĄCL.WYD5Ten, kto mówi językami, buduje siebie samego, kto zaś prorokuje, buduje Kościół.
12.BRYTYJKAKto językami mówi, siebie tylko buduje; a kto prorokuje, zbór buduje.
13.POZNAŃSKATen, kto modli się w obcych językach, buduje tylko siebie, podczas gdy mówiący z natchnienia Bożego - całe zgromadzenie.
14.WARSZ.PRASKATen, kto mówi językami, buduje siebie samego, kto zaś prorokuje, buduje Kościół.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kto mówi językiem samego siebie buduje; zaś ten, co prorokuje buduje zgromadzenie wybranych.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITKto mówi językiem, buduje sam siebie. Kto prorokuje - buduje kościół.
17.TOR.PRZ.Kto mówi innym językiem, buduje samego siebie; a kto prorokuje, ten buduje zbór.