« 1Kor 14:5 1 List do Koryntian 14:6 1Kor 14:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(14:7) Teraz lepak bracia, jeśli przyjdę k wam językami mówiąc, co wam pomogę? Jeślibym wam nie mówił albo odkrycie, albo w umiejętności, albo w proroctwie, albo w nauce?
2.WUJEK.1923A teraz, bracia! jeźlibych przyszedł do was językami mówiąc, cóż wam pomogę, jeźli wam nie będę mówił albo przez objawienie, albo przez umiejętność, albo przez proroctwo, albo przez naukę?
3.RAKOW.NTA teraz, bracia, gdybych przyszedł do was językami mówiąc, cóz wam pomogę, jeślibym wam nie mówił, abo przez objawienie, abo przez wiadomość, abo przez proroctwo, abo przez naukę?
4.GDAŃSKA.1881Teraz tedy, bracia! gdybym przyszedł do was, językami obcymi mówiąc, cóż wam pomogę, jeźlibym wam nie mówił albo przez objawienie, albo przez umiejętność, albo przez proroctwo, albo przez naukę?
5.GDAŃSKA.2017Teraz więc, bracia, gdybym przyszedł do was, mówiąc obcymi językami, jaki pożytek mielibyście ze mnie, jeślibym nie mówił do was albo przez objawienie, albo przez wiedzę, albo przez proroctwo, albo przez naukę?
6.JACZEWSKIGdybym przybywszy do was, bracia, przemawiał obcym wam językiem, - jakąż mielibyście stąd korzyść? Korzyść wówczas dopiero mieć będziecie, gdy zrozumiecie, że mowa moja jest objawieniem, jest mądrością prawdziwą, jest proroctwem, jest prawdziwą nauką.
7.SYMONJeśli ja teraz przyjdę do was, bracia, a będę mówił językami, jakąż wam korzyść przyniosę, jeżeli do was mówić będę, nie dokładając albo objawienia, albo umiejętności, albo proroctwa, albo nauki?
8.MARIAWICIA tak, bracia, jeślibym przyszedł do was i mówił językami, to w czem byłbym wam pożytecznym? Chybabym wam to wyłożył albo przez objawienie, albo przez umiejętność, albo przez proroctwo, albo przez naukę.
9.DĄBR.WUL.1973A teraz, bracia, gdy przybędę do was, a będę mówił językami, jakąż z tego odniesiecie korzyść, jeśli do was nie przemówię albo z objawienia, albo z umiejętności, albo z proroctwa, albo z nauki?
10.DĄBR.GR.1961A teraz, bracia, kiedy do was przybędę, a będę mówił językami, jakąż z tego odniesiecie korzyść, jeśli do was nie przemówię albo z objawienia, albo z umiejętności, albo z proroctwa, albo z nauki?
11.TYSIĄCL.WYD5Bo przypuśćmy, bracia, że przychodząc do was, będę mówił językami: jakiż stąd pożytek dla was, jeżeli nie przemówię do was albo objawiając coś, albo przekazując jakąś wiedzę, albo prorokując, albo pouczając?
12.BRYTYJKATak tedy, bracia, jeżeli przyjdę do was i będę mówił językami, jakiż pożytek z tego mieć będziecie, jeśli mowa moja nie będzie zawierała czy to objawienia, czy wiedzy, czy proroctwa, czy nauki?
13.POZNAŃSKABracia! Przypuśćmy teraz, że przybywam do was i modlę się obcymi słowami. Czy przyniesie wam to jakąś korzyść, jeżeli w mojej mowie nie znajdziecie objawienia nieznanych spraw lub wiedzy, pouczenia z natchnienia Bożego lub nauki?
14.WARSZ.PRASKABo przypuśćmy, bracia, że przychodząc do was będę mówił językami: jakiż stąd pożytek dla was, jeżeli nie przemówię do was albo objawiając coś, albo przekazując jakąś wiedzę, albo prorokując, albo pouczając?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A tymczasem, bracia, w czym bym was wspomógł, gdybym do was przyszedł i mówił językami, jeśli bym wam tego nie powiedział, czy to przez objawienie, czy to przez wyższe poznanie, czy to przez naukę?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPomyślcie, bracia, gdybym przyszedł do was i mówił językami, na co bym się przydał, nie przekazując żadnego objawienia, poglądu, proroctwa lub pouczenia?
17.TOR.PRZ.A teraz, bracia, jeśli przyszedłbym do was, mówiąc innymi językami, na co bym się wam przydał, jeśli nie mówiłbym do was, czy to w ramach objawienia, czy poznania, czy prorokowania, czy nauki?