« 1Kor 14:7 1 List do Koryntian 14:8 1Kor 14:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(14:9) Albo jeśli niepewny głos da trąba, a kto się gotować będzie ku bitwie?
2.WUJEK.1923Albowiem jeźliby nie pewny głos trąba dała, któż się na wojnę gotować będzie?
3.RAKOW.NTAbowiem jeśliby nie znaczny głos trąba dała, któż się gotować będzie na wojnę?
4.GDAŃSKA.1881Albowiem jeźliby trąba niepewny głos dała, któż się do boju gotować będzie?
5.GDAŃSKA.2017A gdyby trąba wydawała niewyraźny głos, kto by się przygotowywał do bitwy?
6.JACZEWSKII żołnierz nie wystąpi do walki na niepewny głos trąby.
7.SYMONLub gdyby surma bojowa brzmiała jakimś głosem niepewnym, któżby się gotował do walki?
8.MARIAWICIAlbowiem jeśliby trąba niepewny głos wydawała, to któżby się do bitwy gotował?
9.DĄBR.WUL.1973Lub gdyby surma bojowa brzmiała głosem niepewnym, któż na wojnę gotować się będzie?
10.DĄBR.GR.1961Albo też, gdyby surma bojowa brzmiała głosem niepewnym, któż na wojnę gotować się będzie?
11.TYSIĄCL.WYD5Albo jeśli trąba brzmi niepewnie, któż będzie się przygotowywał do bitwy?
12.BRYTYJKAA gdyby trąba wydała głos niewyraźny, któż by się gotował do boju?
13.POZNAŃSKAAlbo jeżeli trąba daje niewyraźny sygnał, czy ktoś będzie się przygotowywał do walki?
14.WARSZ.PRASKAAlbo jeśli trąba brzmi niepewnie, któż będzie się przygotowywał do bitwy?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bądź jeśli trąba wyda nieznany głos, kto będzie gotowym do bitwy?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITRównież gdyby trąba zagrała niewyraźnie, nikt by nie pomyślał, że trzeba wyruszać do bitwy.
17.TOR.PRZ.Jeśli bowiem trąba wydaje niewyraźny dźwięk, kto będzie gotować się do wojny?