« 1Kor 15:41 1 List do Koryntian 15:42 1Kor 15:43 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Tak i powstanie martwych, bywa siano wskazie, wstaje wnieskazie.
2.WUJEK.1923Tak i zmartwychwstanie. Bywa wsiane w skazitelności, powstanie w nieskazitelności.
3.RAKOW.NTTak i powstanie umarłych. Bywa siany człowiek w skazitelności, bywa wzbudzony w nieskazitelności.
4.GDAŃSKA.1881Takci będzie i powstanie umarłych. Bywa wsiane ziarno w skazitelności, a będzie wzbudzone w nieskazitelności.
5.GDAŃSKA.2017Tak też jest ze zmartwychwstaniem umarłych. Sieje się ciało w zniszczalności, a jest wskrzeszane w niezniszczalności;
6.JACZEWSKIToż samo będzie przy zmartwychwstaniu umarłych. Składamy do grobu ciało zepsute: a całem zeń ono wynijdzie.
7.SYMONTak też jest i ze zmartwychwstaniem ciała. Wsiewa się skazitelne, powstanie nieskazitelne:
8.MARIAWICITak i po zmartwychwstaniu. Bywa wsiane skazitelne, a powstanie w nieskazitelności.
9.DĄBR.WUL.1973Tak też i ze zmartwychwstaniem ciała. Wsiewa się skazitelne, powstanie nieskazitelne,
10.DĄBR.GR.1961Tak też jest ze zmartwychwstaniem ciała. Wsiewa się skazitelne, powstanie nieskazitelne,
11.TYSIĄCL.WYD5Podobnie rzecz się ma ze zmartwychwstaniem. Zasiewa się zniszczalne - powstaje zaś niezniszczalne;
12.BRYTYJKATak też jest ze zmartwychwstaniem. Co się sieje jako skażone, bywa wzbudzone nieskażone;
13.POZNAŃSKATak samo przedstawia się sprawa ze zmartwychwstaniem umarłych. Sieje się ciało podległe zniszczeniu - powstaje ciało niezniszczalne,
14.WARSZ.PRASKAPodobnie rzecz się ma ze zmartwychwstaniem. Zasiewa się zniszczalne – powstaje zaś niezniszczalne,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.W ten sposób jest także z powstaniem z umarłych. Jest siane w śmierci a jest wskrzeszane w nieśmiertelności;
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPodobnie z umarłymi i zmartwychwstaniem: Sieje się ciało zniszczalne, wzbudzane jest niezniszczalne.
17.TOR.PRZ.Tak jest i ze wzbudzeniem umarłych. Siane jest ciało w zniszczalności, wzbudzane jest w niezniszczalności;