« 1Kor 15:43 1 List do Koryntian 15:44 1Kor 15:45 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bywa siano ciałem dusznym, wstaje ciałem duchownym. Jest ciało duszne, jest i duchowne.
2.WUJEK.1923Bywa wsiane ciało cielesne, a powstanie ciało duchowne. Jeźli jest ciało cielesne, jest i duchowne.
3.RAKOW.NTBywa siany ciałem dusznym, bywa wzbudzony ciałem duchownym. Jest ciało duszne, jest też ciało duchowne.
4.GDAŃSKA.1881(15:43b) bywa wsiane ciało cielesne, a będzie wzbudzone ciało duchowne. (15:44) Jest ciało cielesne, jest też ciało duchowne.
5.GDAŃSKA.2017Sieje się ciało cielesne, a jest wskrzeszane ciało duchowe. Jest ciało cielesne, jest też ciało duchowe.
6.JACZEWSKISkładamy ciało cielesne: a duchownem ono powstanie. Bo jest ciało cielesne i duchowne,
7.SYMONwsiewa się ciało zmysłowe, powstanie ciało duchowne. Jeśli jest ciało zmysłowe, jest i duchowne:
8.MARIAWICIBywa siane ciało cielesne, a powstanie ciało duchowe. Jeśli jest ciało cielesne, tedyć jest i duchowe,
9.DĄBR.WUL.1973wsiewa się ciało zmysłowe, a powstanie ciało duchowe. Jeśli jest ciało zmysłowe, jest i duchowe,
10.DĄBR.GR.1961wsiewa się ciało zmysłowe, a powstanie ciało duchowe. Bo jeśli jest ciało zmysłowe, jest i duchowe.
11.TYSIĄCL.WYD5zasiewa się ciało zmysłowe - powstaje ciało duchowe. Jeżeli jest ciało zmysłowe, jest też ciało duchowe.
12.BRYTYJKASieje się ciało cielesne, bywa wzbudzone ciało duchowe. Jeżeli jest ciało cielesne, to jest także ciało duchowe.
13.POZNAŃSKAsieje się ciało podległe zmysłom - powstaje ciało podległe duchowi. Jeżeli istnieje ciało podległe zmysłom, to musi również istnieć ciało podległe duchowi.
14.WARSZ.PRASKAzasiewa się ciało zmysłowe – powstaje ciało duchowe. Jeżeli jest ciało zmysłowe, jest też ciało duchowe.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(15:43b) jest siane ciało zmysłowe a jest wskrzeszane ciało duchowe. (15:44) Jest ciało zmysłowe i jest także ciało duchowe.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITSieje się ciało materialne, wzbudzane jest ciało duchowe. Bo jeśli jest ciało materialne, jest również duchowe.
17.TOR.PRZ.2023Siane jest ciało duszą żyjące, wzbudzane jest ciało duchowe. Jeżeli jest ciało duszą żyjące, jest też ciało duchowe.