« 1Kor 16:15 1 List do Koryntian 16:16 1Kor 16:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Abyście się i wy takowym poddawali, i wszelkiemu pomagającemu i pracującemu.
2.WUJEK.1923Abyście i wy poddawali się takowym, i każdemu pomagającemu i pracującemu.
3.RAKOW.NTAbyście i wy poddawali się takowym, i każdemu spółrobiącemu, i pracującemu.
4.GDAŃSKA.1881Abyście i wy poddani byli takowym, i każdemu pomagającemu i pracującemu.
5.GDAŃSKA.2017Żebyście byli takim poddani i każdemu, kto pomaga i pracuje z nami.
6.JACZEWSKIOtóż, proszę was, abyście ich szanowali i ulegali tak im, jako i tym wszystkim, którzy pracują nad sprawą Pańską.
7.SYMONabyście i wy poddali się takowym, i każdemu, ktokolwiek pomaga i pracuje.
8.MARIAWICIabyście też i wy byli poddani takim i każdemu, kto pomaga wam i pracuje.
9.DĄBR.WUL.1973Bądźcie przeto i wy ulegli im oraz każdemu, ktokolwiek pomaga i pracuje.
10.DĄBR.GR.1961Bądźcie przeto i wy ulegli takim ludziom oraz każdemu, ktokolwiek pomaga i pracuje.
11.TYSIĄCL.WYD5żebyście takim zawsze byli posłuszni, podobnie jak każdemu, kto współpracuje i współtrudzi się z wami.
12.BRYTYJKAProszę, abyście i wy się poddali takim ludziom i każdemu, kto współdziała i pracuje.
13.POZNAŃSKAPodporządkujcie się takim ludziom oraz wszystkim, którzy uczestniczą w waszej pracy i trudzie.
14.WARSZ.PRASKAżebyście takim zawsze byli posłuszni, podobnie jak każdemu, kto współpracuje i współtrudzi się z wami.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.byście takim i wy byli posłuszni, oraz każdemu, kto pomaga oraz się trudzi.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWy też podporządkujcie się takim ludziom, jak zresztą każdemu, kto należy do grona współpracowników i ludzi wielkiego trudu.
17.TOR.PRZ.2023Bądźcie poddani takim ludziom i każdemu współpracującemu i trudzącemu się.