« 1Kor 16:16 1 List do Koryntian 16:17 1Kor 16:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Radem lepak przytomności Stefany, i Fortunata, i Achaika, że wasze niebytności nagrodzili.
2.WUJEK.1923A raduję się z obecności Stephana i Fortunata i Achaika, iż to, czego wam nie dostawało, nagrodzili.
3.RAKOW.NTA weselę się z przyścia Stefany i Fortunata, i Achaika, iż wasz niedostatek ci napełnili.
4.GDAŃSKA.1881A cieszę się z przyjścia Stefana i Fortunata, i Achaika; bo ci niedostatek wasz napełnili.
5.GDAŃSKA.2017A cieszę się z przyjścia Stefanasa, Fortunata i Achaika, bo wypełnili wasz brak.
6.JACZEWSKIPrzybycie tu do mnie onej Stefany, Fortunata i Achaika wielką mi radość sprawiło; uprzytomniło mi ono was.
7.SYMONCieszę się ja z obecności Stefany. Fortunata i Achaika: bo gdy mi was brakowało, oni to wynagrodzili:
8.MARIAWICIA raduję się, że obecnie jest z wami Stefan i Fortunat i Achaik, bo to, czego wam niedostawało, oni nagrodzili
9.DĄBR.WUL.1973A raduję się obecnością Stefanasa, Fortunata i Achaika, bo zastąpili mi nieobecność waszą:
10.DĄBR.GR.1961A raduję się obecnością Stefanasa, Fortunata i Achaika, bo zastąpili mi nieobecność waszą:
11.TYSIĄCL.WYD5Raduję się obecnością Stefanasa, Fortunata i Achaika, gdyż zastąpili mi obecność waszą.
12.BRYTYJKAA cieszę się z przybycia Stefana i Fortunata, i Achaika, bo oni pod waszą nieobecność was zastąpili;
13.POZNAŃSKACieszę się z przybycia Stefanasa, Fortunata i Achaika, ponieważ zastąpili mi waszą obecność
14.WARSZ.PRASKARaduję się obecnością Stefanasa, Fortunata i Achaika, gdyż zastąpili mi obecność waszą.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Cieszę się z powodu przybycia Stefanosa, Fortunata i Achaika, gdyż oni mi wypełnili waszą nieobecność.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITCieszę się z przybycia Stefanasa, Fortunata i Achaika. Zastąpili mi waszą obecność.
17.TOR.PRZ.2023A cieszę się z przyjścia Stefana i Fortunata, i Achaika, że wasz brak oni wypełnili;