« 1Kor 16:17 1 List do Koryntian 16:18 1Kor 16:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo ochłodzili mego ducha i waszego, znajcie przeto takowe.
2.WUJEK.1923Bo ochłodzili i ducha mego i waszego. Poznawajcie tedy, którzy takowi są.
3.RAKOW.NTBo ochłodzili mego ducha i waszego; poznawajcież tedy takowe.
4.GDAŃSKA.1881Ochłodzili bowiem ducha mego i waszego; znajcież tedy takowych.
5.GDAŃSKA.2017Pokrzepili bowiem mego i waszego ducha. Szanujcie więc takich.
6.JACZEWSKIOni ducha mojego i waszego są umocnieniem. Bądźcie dla nich z uznaniem.
7.SYMONbo pokrzepili ducha mojego i waszego. Oceńcież tedy, jakimi są!
8.MARIAWICIi pocieszyli ducha mojego i waszego. Takich szanujcie.
9.DĄBR.WUL.1973pokrzepili bowiem ducha mojego i waszego. Poznajcież tedy, jakimi oni są.
10.DĄBR.GR.1961pokrzepili bowiem ducha mojego i waszego. Poznajcież więc, jakimi oni są.
11.TYSIĄCL.WYD5Pokrzepili bowiem i mojego, i waszego ducha. Przyjmijcie ich jako takich.
12.BRYTYJKAPodnieśli bowiem na duchu mnie i was. Szanujcie więc takich mężów.
13.POZNAŃSKAoraz pokrzepili mego i waszego ducha. Doceniajcie tych ludzi.
14.WARSZ.PRASKAPokrzepili bowiem mojego i waszego ducha. Przyjmijcie ich jako takich.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ponieważ dali wypocząć memu oraz waszemu duchowi; zatem rozpoznawajcie takich.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWnoszą świeżość w mego ducha, o czym wiecie z własnego doświadczenia. Miejcie dla takich ludzi wiele uznania.
17.TOR.PRZ.Pokrzepili bowiem mojego i waszego ducha; miejcie uznanie dla takich.