« 1Kor 16:21 1 List do Koryntian 16:22 1Kor 16:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(16:23) Jeśli kto niemiłuje Pana Jesusa Christa, niech będzie Anathema maranatha.
2.WUJEK.1923Jeźli kto nie miłuje Pana naszego Jezusa Chrystusa, niech będzie przeklęctwem: Maranatha.
3.RAKOW.NTJeśli kto nie miłuje Pana Jezusa Christusa, niech będzie przeklęctwem, Maran atha, to jest, Pan nasz przyszedł.
4.GDAŃSKA.1881Jeźliże kto nie miłuje Pana Jezusa Chrystusa, niech będzie przeklęstwem, które zowią Maran ata.
5.GDAŃSKA.2017Jeśli ktoś nie miłuje Pana Jezusa Chrystusa, niech będzie przeklęty. Maranatha.
6.JACZEWSKIKtoby nie kochał Pana naszego Jezusa Chrystusa niech przeklętym będzie. Pamiętajcie, że przyjdzie Pan!
7.SYMONJeśli kto nie miłuje Pana naszego Jezusa Chrystusa, niech będzie przeklęty! Maran Atha.
8.MARIAWICIJeśli kto nie miłuje Pana naszego Jezusa Chrystusa, niech będzie przeklęty w dzień przyjścia Pańskiego.
9.DĄBR.WUL.1973Jeśli kto nie miłuje Pana naszego Jezusa Chrystusa, niech będzie przeklęty. Maran Atha.
10.DĄBR.GR.1961Jeśli kto nie miłuje Pana, niech będzie przeklęty. Maran Atha.
11.TYSIĄCL.WYD5Jeżeli ktoś nie kocha Pana, niech będzie wyklęty. Maranatha.
12.BRYTYJKAJeśli kto nie miłuje Pana, niech będzie przeklęty! Marana tha.
13.POZNAŃSKAJeśli ktoś nie kocha Pana, niech będzie przeklęty. Maranatha.
14.WARSZ.PRASKAJeżeli ktoś nie miłuje Pana, niech będzie wyklęty! Maranatha.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jeśli ktoś nie kocha Pana, niech będzie osobą przeklętą. Marana tha.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli ktoś nie kocha Pana, niech będzie przeklęty! Pan jest blisko!
17.TOR.PRZ.Jeśli ktoś nie miłuje Pana Jezusa Chrystusa, niech będzie wyklęty, Maran atha.