« 1Kor 2:11 1 List do Koryntian 2:12 1Kor 2:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz my nie świetski duch wzięliśmy, ale duch który z Boga, abychmy wiedzieli co nam Bóg podarował.
2.WUJEK.1923A my nie wzięliśmy ducha tego świata, ale Ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, co nam od Boga jest darowano.
3.RAKOW.NTA myśmy nie ducha świata wzięli; ale onego ducha który jest z Boga, abyśmy wiedzieli co od Boga darowano nam.
4.GDAŃSKA.1881Aleśmy my nie przyjęli ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, które rzeczy nam są od Boga darowane;
5.GDAŃSKA.2017My zaś nie przyjęliśmy ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, żebyśmy wiedzieli, które rzeczy są nam od Boga darowane.
6.JACZEWSKIMy z powołaniem do apostolstwa nie otrzymaliśmy ducha tego świata, ale Ducha Bożego, który właśnie daje nam poznanie tego, cośmy otrzymali;
7.SYMONA myśmy nie wzięli ducha tego świata, ale Ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, co nam Bóg darował.
8.MARIAWICIA my nie wzięliśmy ducha tego świata, ale Ducha, Który z Boga jest, abyśmy wiedzieli, co nam jest od Boga darowane.
9.DĄBR.WUL.1973A myśmy nie otrzymali ducha tego świata, lecz Ducha, który z Boga jest, abyśmy poznali, co nam Bóg darował.
10.DĄBR.GR.1961A myśmy nie otrzymali ducha świata, lecz Ducha, który z Boga jest, abyśmy poznali, co nam Bóg darował przez swą łaskę.
11.TYSIĄCL.WYD5Otóż my nie otrzymaliśmy ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, dla poznania dobra, jakim Bóg nas obdarzył.
12.BRYTYJKAA myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył.
13.POZNAŃSKAOtóż my nie otrzymaliśmy ducha, którym świat się kieruje, lecz Ducha, który od Boga pochodzi. Otrzymaliśmy go zaś w tym celu, aby poznać dary, którymi Bóg nas obdarzył.
14.WARSZ.PRASKAOtóż myśmy nie otrzymali ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, ku poznaniu dobra, jakim Bóg nas obdarzył.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale my nie otrzymaliśmy ducha świata, ale Ducha od Boga, byśmy znali te rzeczy darowane nam przez Boga;
16.EIB.BIBLIA.2016.LITMy zaś otrzymaliśmy nie ducha świata, ale Ducha, który pochodzi od Boga, by móc poznać, czym nas Bóg obdarzył w swojej łasce.
17.TOR.PRZ.Ale my nie przyjęliśmy ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, abyśmy znali to wszystko, co zostało nam darowane przez Boga;