« 1Kor 2:14 1 List do Koryntian 2:15 1Kor 2:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz duchowny rozsądza jednak wszytko, ale sam od nikogo nie bywa rozsądzon.
2.WUJEK.1923Lecz duchowny rozsądza wszystko, a sam od żadnego nie bywa rozsądzon.
3.RAKOW.NTA duchowny rozsądzać wszytkie rzeczy, lecz sam od żadnego nie bywa rozsądzon.
4.GDAŃSKA.1881Aleć duchowny rozsądza wszystko; lecz sam od nikogo nie bywa rozsądzony.
5.GDAŃSKA.2017Człowiek duchowy zaś rozsądza wszystko, lecz sam przez nikogo nie jest sądzony.
6.JACZEWSKIKto zaś ma w sobie Ducha Bożego, ten sądzi o wszystkiem sprawiedliwie i nikt mu tego zaprzeczyć nie zdoła.
7.SYMONLecz kto jest duchowny, sądzi wszystko: a sam od nikogo sadzon być nie może.
8.MARIAWICILecz duchowny człowiek rozsądza wszystkie rzeczy, a sam przez nikogo nie bywa sądzony,
9.DĄBR.WUL.1973Ale kto jest duchowy, rozsądza wszystko, a sam przez nikogo nie jest sądzony.
10.DĄBR.GR.1961Ten, kto jest duchowy, rozsądza wszystko, a sam przez nikogo nie jest sądzony.
11.TYSIĄCL.WYD5Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, lecz sam przez nikogo nie jest sądzony.
12.BRYTYJKACzłowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, sam zaś nie podlega niczyjemu osądowi.
13.POZNAŃSKACzłowiek zaś kierujący się Duchem rozstrzyga wszystko, natomiast jego nikt nie osądza.
14.WARSZ.PRASKACzłowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, lecz sam przez nikogo nie jest sądzony.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale duchowy bada wszystko, zaś sam nie jest osądzany z powodu niczego.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITCzłowiek duchowy natomiast rozsądza wszystko, sam jednak pozostaje poza ocenami.
17.TOR.PRZ.2023Ale duchowy człowiek wprawdzie rozsądza to wszystko, lecz sam przez nikogo nie jest rozsądzany.