« 1Kor 2:15 1 List do Koryntian 2:16 1Kor 3:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo kto poznał myśl pańską? Kto go nauczy? Lecz my smysł Christusów mamy.
2.WUJEK.1923Albowiem któż poznał umysł Pański, któryby go nauczył? Lecz my umysł Chrystusów mamy.
3.RAKOW.NTAbowiem któż poznał umysł Pański, któryby nauczył onego duchownego? a my umysł Christusów mamy.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem któż poznał zmysł Pański? Któż go będzie uczył? Ale my zmysł Chrystusowy mamy.
5.GDAŃSKA.2017Kto bowiem poznał umysł Pana? Kto go będzie pouczał? Ale my mamy umysł Chrystusa.
6.JACZEWSKIMy to właśnie mamy w sobie tego Ducha Bożego, bo nie komu innemu, jedno nam Chrystus swą naukę powierzył.
7.SYMONBo któż poznał myśl Pańską, iżby go pouczał? A my mamy myśl Chrystusową.
8.MARIAWICIjako napisane jest: Bo któż poznał umysł Pana, albo kto Go nauczył? Ale my umysł Chrystusów mamy.
9.DĄBR.WUL.1973Któż bowiem poznał myśl Pana, aby go pouczał? A my zmysł Chrystusowy mamy.
10.DĄBR.GR.1961Któż bowiem poznał myśl Pana, aby go pouczył? A my myśl Chrystusową znamy.
11.TYSIĄCL.WYD5Któż więc poznał zamysł Pana tak, by Go mógł pouczać? My właśnie znamy zamysł Chrystusowy.
12.BRYTYJKABo któż poznał myśl Pana? Któż może go pouczać? Ale my jesteśmy myśli Chrystusowej.
13.POZNAŃSKAKtóż zatem poznał myśl Pana tak, aby mógł Go pouczać? My właśnie mamy myśl Chrystusa.
14.WARSZ.PRASKAKtóż więc poznał zamysł Pana, tak by Go mógł pouczać? My właśnie znamy zamysł Chrystusowy.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem kto poznał myśl Pana, kto Go pouczy? A my mamy sposób myślenia Chrystusa.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITBo kto poznał myśl Pana, tak by Go pouczać? My natomiast jesteśmy myśli Chrystusowej.
17.TOR.PRZ.2023Kto bowiem poznał myśl Pana, kto Go pouczy? Ale my mamy myśl Chrystusa.