« 1Kor 2:3 1 List do Koryntian 2:4 1Kor 2:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A rzecz moja, i przepowiedanie moje, nie wdowodnych człowieczych mądrości mowach, ale w pokazaniu ducha i mocy.
2.WUJEK.1923A mowa moja i przepowiadanie moje nie w przyłudzających mądrości ludzkiéj słowiech, ale w okazaniu ducha i mocy,
3.RAKOW.NTA mowa moja i obwoływanie moje nie było w namownych ludzkiej mądrości mowach, ale w okazaniu ducha i mocy.
4.GDAŃSKA.1881A mowa moja i kazanie moje nie było w powabnych mądrości ludzkiej słowach, ale w okazaniu ducha i mocy,
5.GDAŃSKA.2017A moja mowa i moje głoszenie nie opierały się na powabnych słowach ludzkiej mądrości, ale na ukazywaniu Ducha i mocy;
6.JACZEWSKIi w mowie mojej i w opowiadaniu mojem nie używałem dowodów mądrości ludzkiej, lecz wykazywałem tylko działanie Ducha świętego i jego moc,
7.SYMONa mowa moja i moje nauczanie nie polegały na przekonywujących słowach mądrości ludzkiej, ale na okazaniu ducha i mocy:
8.MARIAWICIa mowa moja i kazanie moje nie było w przekonywających słowach ludzkiej mądrości, ale w okazaniu Ducha i mocy,
9.DĄBR.WUL.1973A mowa moja i nauczanie moje nie polegały na przekonywających słowach mądrości ludzkiej, ale na okazaniu ducha i mocy.
10.DĄBR.GR.1961A mowa moja i nauczanie moje nie polegały na przekonywających słowach mądrości, ale na okazaniu ducha i mocy,
11.TYSIĄCL.WYD5A mowa moja i moje głoszenie nauki nie miały nic z uwodzących przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy,
12.BRYTYJKAA mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywających słowach mądrości, lecz objawiały się w nich Duch i moc,
13.POZNAŃSKAMoja mowa i nauczanie nie opierały się na przekonywających słowach mądrości, lecz na okazaniu ducha i mocy,
14.WARSZ.PRASKAA mowa moja i moje głoszenie nauki nie miały nic z uwodzących przekonywaniem słów mądrości
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.zaś moje słowo oraz kazanie nie było w ujmujących słowach mądrości ludzi, ale w dowodzie Ducha i mocy,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITW swojej mowie i poselstwie nie posługiwałem się przekonywającymi słowami mądrości. Zależało mi raczej na działaniu Ducha i mocy,
17.TOR.PRZ.2023A moje słowo i moje głoszenie nie było w przekonywujących słowach ludzkiej mądrości, ale w manifestacji Ducha i mocy,