« 1Kor 2:7 1 List do Koryntian 2:8 1Kor 2:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Której żaden z książąt wieku tego nie poznał, bo jeśliby poznali, nigdyby pana sławy nie ukrzyżowali.
2.WUJEK.1923Któréj żaden z książąt wieku tego nie poznał; bo gdyby byli poznali, nigdyby byli Pana chwały nie ukrzyżowali.
3.RAKOW.NTKtórej żaden z Książąt wieku tego nie poznał. Bo gdyby byli poznali, nigdyby byli Pana chwały nie ukrzyżowali.
4.GDAŃSKA.1881Której żaden z książąt tego świata nie poznał; bo gdyby byli poznali, nigdy by Pana chwały nie ukrzyżowali;
5.GDAŃSKA.2017Której nie poznał żaden z władców tego świata. Gdyby bowiem poznali, nigdy nie ukrzyżowaliby Pana chwały;
6.JACZEWSKIMądrości tej żaden z książąt tego świata nie poznał, bo gdyby ją znali książęta oni, nigdyby Pana Chwały nie przybili do krzyża.
7.SYMONktórej żaden z władców świata tego nie poznał: - bo gdyby byli poznali, nigdyby byli Pana chwały nie ukrzyżowali:
8.MARIAWICIa której żaden z książąt tego świata nie poznał. Bo gdyby byli poznali, nigdyby byli Pana chwały nie ukrzyżowali.
9.DĄBR.WUL.1973której nikt z władców tego świata nie poznał. Bo gdyby byli poznali, nigdy by Pana chwały nie ukrzyżowali.
10.DĄBR.GR.1961której nikt z władców tego świata nie poznał, bo gdyby byli poznali, nigdy by Pana chwały nie ukrzyżowali.
11.TYSIĄCL.WYD5tę, której nie pojął żaden z władców tego świata; gdyby ją bowiem pojęli, nie ukrzyżowaliby Pana chwały;
12.BRYTYJKAKtórej żaden z władców tego świata nie poznał, bo gdyby poznali, nie byliby Pana chwały ukrzyżowali.
13.POZNAŃSKATej mądrości nie pojął nikt z władców tego świata, bo gdyby ją byli pojęli, nie ukrzyżowaliby Pana chwały.
14.WARSZ.PRASKAtę, której nie pojął żaden z władców tego świata; gdyby ją bowiem pojęli, nie ukrzyżowaliby Pana chwały,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.której nikt z władców tego świata nie poznał, bo gdyby poznali, to by nie ukrzyżowali Pana chwały.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTej tajemnicy nie zgłębiła żadna wpływowa postać tego wieku, bo gdyby tak się stało, nie ukrzyżowano by Pana chwały.
17.TOR.PRZ.Której żaden z władców tego wieku nie poznał; bo gdyby poznali, nie ukrzyżowaliby Pana chwały;