« 1Kor 2:8 1 List do Koryntian 2:9 1Kor 2:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ale jako napisano oko niewidziało, i ucho niesłyszało, i na serce człowieku nie wstąpiło, co nagotował Bóg miłującym go.
2.WUJEK.1923Ale jako jest napisano: Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i w serce człowiecze nie wstąpiło, co nagotował Bóg tym, którzy go miłują.
3.RAKOW.NTAle przepowiedamy jako jest napisano: Których rzeczy oko nie widziało, i ucho nie słyszało, i w serce człowiecze nie wstąpiły, które nagotował Bóg onym którzy go miłują.
4.GDAŃSKA.1881Ale opowiadamy, jako napisano: Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i na serce ludzkie nie wstąpiło, co nagotował Bóg tym, którzy go miłują.
5.GDAŃSKA.2017Ale głosimy, jak jest napisane: Czego oko nie widziało ani ucho nie słyszało, ani nie wstąpiło do serca człowieka, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują.
6.JACZEWSKISpełniło się tedy to, co napisano: że ani oko ludzkie nie widziało, ani ich ucho nie słyszało, ani serce człowieka przeczuć tego nie zdołało, co Bóg przygotował dla tych, którzy go miłują.
7.SYMONale, jak jest napisano: Czego oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, i co do serca człowieka nie wstąpiło, a co nagotował Bóg dla tych, którzy go miłują:
8.MARIAWICIAle tak jako napisane jest: Że czego oko nie widziało, i ucho nie słyszało, i w serce człowiecze nie wstąpiło, to nagotował Bóg tym, którzy Go miłują.
9.DĄBR.WUL.1973Ale jako napisane jest: Czego oko nie widziało ani ucho nie słyszało i w serce człowiecze nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują.
10.DĄBR.GR.1961Ale jak napisane jest: Czego oko nie widziało, ani ucho nie słyszało i w serce człowiecze nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują.
11.TYSIĄCL.WYD5lecz właśnie [nauczamy], jak zostało napisane: Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują.
12.BRYTYJKAGłosimy tedy, jak napisano:Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują.
13.POZNAŃSKAMy głosimy mądrość, o której napisano: "Czego oko nie widziało ani ucho nie słyszało, czego serce człowieka nie zdołało pojąć, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują".
14.WARSZ.PRASKAlecz właśnie nauczamy, jak zostało napisane: ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz mówimy jak jest napisane: Czego oko nie ujrzało i ucho nie usłyszało, i do serca człowieka nie weszło, to przygotował Bóg tym, co Go miłują.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTymczasem, jak napisano: Czego oko nie zdołało ujrzeć, a ucho usłyszeć, i co ludziom nawet na myśl nie przyszło, to Bóg przygotował tym, którzy Go kochają.
17.TOR.PRZ.2023Lecz, jak jest napisane: Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co nie wstąpiło do ludzkiego serca, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują.