« 1Kor 2:16 1 List do Koryntian 3:1 1Kor 3:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I Ja bracia niemogłem wam mówić jako duchownym, ale jako cielesnym, jako dzieciom w Christusie.
2.WUJEK.1923I ja, bracia! nie mogłem wam mówić jako duchownym, ale jako cielesnym, jako malutkim w Chrystusie.
3.RAKOW.NTI ja bracia nie mogłem mówić wam jako duchownym, ale jako cielesnym, jako niemowiątkam w Christusie.
4.GDAŃSKA.1881I ja, bracia! nie mogłem wam mówić jako duchownym, ale jako cielesnym i jako niemowlątkom w Chrystusie.
5.GDAŃSKA.2017I ja, bracia, nie mogłem do was mówić jak do ludzi duchowych, ale jak do cielesnych, jak do niemowląt w Chrystusie.
6.JACZEWSKII ja, bracia, nie mogłem do was mówić, jako do ludzi pełnych Ducha Bożego, ale jako do ludzi cielesnych jeszcze, jako do dzieci w nauce Chrystusowej.
7.SYMONJa też, bracia, nie mogłem przemawiać do was jak do duchownych, lecz jak do cielesnych. Jak malutkim w Chrystusie
8.MARIAWICII ja, bracia, nie mogłem wam mówić jako duchownym, ale jako cielesnym. Jako niemowlętom w Chrystusie
9.DĄBR.WUL.1973I ja, bracia, nie mogłem do was przemawiać jako do duchowych, ale jak do cielesnych. Jako maleńkim dzieciom w Chrystusie
10.DĄBR.GR.1961I ja, bracia, nie mogłem do was przemawiać jako do duchowych, ale jak do cielesnych, jak do maleńkich dzieci w Chrystusie.
11.TYSIĄCL.WYD5A ja nie mogłem, bracia, przemawiać do was jako do ludzi duchowych, lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie.
12.BRYTYJKAI ja, bracia, nie mogłem mówić do was jako do duchowych, lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie.
13.POZNAŃSKABracia! Nie mogłem przemawiać do was jak do ludzi kierujących się Duchem, lecz jak do tych, którzy ulegają swoim ludzkim słabościom, jak do niemowląt w Chrystusie.
14.WARSZ.PRASKAA ja nie mogłem, bracia, przemawiać do was jako do ludzi duchowych, lecz jako do cielesnych, jak do niemowląt w Chrystusie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także ja, bracia, nie mogłem wam mówić jako duchowym, ale jako wewnętrznie cielesnym, jak niemowlętom w Chrystusie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJa też, bracia, nie mogłem mówić do was jak do ludzi duchowych. Mówiłem jak do cielesnych, jak do niemowląt w Chrystusie.
17.TOR.PRZ.2023A ja, bracia, nie mogłem do was mówić jako do duchowych, ale jako do cielesnych, i jako do niemowląt w Chrystusie.