« 1Kor 3:10 1 List do Koryntian 3:11 1Kor 3:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Fundamentu bo inego nikt niemoże założyć mimo leżący, jenż jest Jesus Christus.
2.WUJEK.1923Albowiem fundamentu innego nikt założyć nie może, okrom tego, który założon jest, który jest Chrystus Jezus.
3.RAKOW.NTGruntu bowiem innego nikt nie może założyć, nad założony, który jest Jezus on Christus.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem gruntu innego nikt nie może założyć, oprócz tego, który jest założony, który jest Jezus Chrystus.
5.GDAŃSKA.2017Nikt bowiem nie może położyć innego fundamentu niż ten, który jest położony, którym jest Jezus Chrystus.
6.JACZEWSKIFundamentu innego pod ten założony przezemnie budynek nikt położyć nie zdoła, bo fundamentem tym jest Jezus Chrystus.
7.SYMONBo fundamentu innego nikt założyć nie może, krom tego, który jest założon, a którym jest Chrystus Jezus.
8.MARIAWICIAlbowiem innego fundamentu nikt nie może założyć okrom tego, który założony jest, Którym jest Chrystus Jezus.
9.DĄBR.WUL.1973Bo nikt nie może założyć innego fundamentu prócz tego, który już jest założony, a którym jest Chrystus Jezus.
10.DĄBR.GR.1961Bo nikt nie może założyć innego fundamentu, prócz tego, który już jest założony, a którym jest Jezus Chrystus.
11.TYSIĄCL.WYD5Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego, jak ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus.
12.BRYTYJKAAlbowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus.
13.POZNAŃSKANikt bowiem nie może położyć innego fundamentu, oprócz tego, który już został położony, a jest nim Jezus Chrystus.
14.WARSZ.PRASKAFundamentu bowiem nikt nie może położyć innego, jak ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż innego fundamentu nikt nie może położyć, na równi z tym, co jest ustanowiony i którym jest Jezus Chrystus.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITCo do fundamentu, nikt nie może położyć innego, poza tym, który już jest, a którym jest Jezus Chrystus.
17.TOR.PRZ.2023Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć, obok tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus.