« 1Kor 3:12 1 List do Koryntian 3:13 1Kor 3:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo dzień objaśni; iż się w ogniu odkryje, i każdego roboty, jaka jest, ogień doświadczy.
2.WUJEK.1923Każdego robota jawna będzie; bo dzień Pański pokaże; bo się w ogniu objawi, a każdego roboty, jaka jest, ogień spróbuje.
3.RAKOW.NTKażdego uczynek jawny będzie; Bo dzień oznajmi; Iż w ogniu objawiony bywa; a każdego uczynku jaki jest, ogień doświadczy.
4.GDAŃSKA.1881Każdego robota jawna będzie; bo to dzień pokaże, gdyż przez ogień objawiona będzie, a każdego roboty, jaka jest, ogień doświadczy.
5.GDAŃSKA.2017Dzieło każdego będzie jawne. Dzień ten bowiem to pokaże, gdyż przez ogień zostanie objawione i ogień wypróbuje, jakie jest dzieło każdego.
6.JACZEWSKIRobota każdego widoczną będzie; dzień Pański pokaże ją, bo przejdzie ona przez próbę ognia.
7.SYMONkażdego robota na jaw wyjdzie: gdyż dzień Pański pokaże to: bo się w ogniu objawi, i każdego robotę, jaka jest, ogień wypróbuje.
8.MARIAWICIto każdego robota jawną się okaże. Albowiem dzień Pański to pokaże, bo przez ogień się objawi, i każdego budowania, jakiem jest, ogień spróbuje.
9.DĄBR.WUL.1973każdego praca na jaw wyjdzie: dzień bowiem Pański ujawni, gdyż w ogniu się objawi i dzieło każdego, jakie jest, ogień wypróbuje.
10.DĄBR.GR.1961praca każdego na jaw wyjdzie: dzień bowiem (Pański) ujawni, gdyż w ogniu się objawi i dzieło każdego, jakie jest, ogień wypróbuje.
11.TYSIĄCL.WYD5tak też jawne się stanie dzieło każdego: odsłoni je dzień [Pański]; okaże się bowiem w ogniu, który je wypróbuje, jakie jest.
12.BRYTYJKATo wyjdzie na jaw w jego dziele; dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień.
13.POZNAŃSKAokaże się w dzień sądu, który ujawni dzieło każdego. Objawi się on w ogniu, a ogień ten wypróbuje, jakie jest dzieło każdego.
14.WARSZ.PRASKAtak też jawne się stanie dzieło każdego: odsłoni je dzień [Pański]; okaże się bowiem w ogniu, który je wypróbuje, jakie jest.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.każdego praca stanie się jawna, bo w ogniu zostanie objawiona; gdyż ów dzień ją pokaże i ogień wypróbuje jaką jest praca.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITto się okaże w tym Dniu. Każde dzieło przejdzie próbę ognia i w ten sposób wyjdzie na jaw jego wartość.
17.TOR.PRZ.2023To dzieło każdego stanie się widoczne; ten dzień bowiem to pokaże, gdyż w ogniu jest ono objawiane; a jakie jest dzieło każdego, ogień doświadczy.