« 1Kor 3:13 1 List do Koryntian 3:14 1Kor 3:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jeśli czyja robota przetrwa którą nabudował, zapłatę weźmie.
2.WUJEK.1923Jeźli którego robota zostanie, którą nadbudował, zapłatę weźmie.
3.RAKOW.NTJeśli którego uczynek wytrwa, który przybudował, zapłatę weźmie;
4.GDAŃSKA.1881Jeźli czyja robota zostanie, którą na nim budował, zapłatę weźmie.
5.GDAŃSKA.2017Jeśli czyjeś dzieło budowane na tym fundamencie przetrwa, ten otrzyma zapłatę.
6.JACZEWSKICzyje budowanie wytrzyma tę próbę, ten zapłatę otrzyma;
7.SYMONCzyja robota, którą, nadbudował, zostanie, ten zapłatę weźmie.
8.MARIAWICIJeśli czyje budowanie, które na fundamencie budował, zostanie, ten weźmie zapłatę.
9.DĄBR.WUL.1973Jeśli czyje dzieło, które wzniósł, ostoi się, otrzyma zapłatę.
10.DĄBR.GR.1961Jeśli czyje dzieło ostoi się, otrzyma zapłatę.
11.TYSIĄCL.WYD5Ten, którego budowla wzniesiona na fundamencie przetrwa, otrzyma zapłatę;
12.BRYTYJKAJeśli czyjeś dzieło, zbudowane na tym fundamencie, się ostoi, ten zapłatę odbierze;
13.POZNAŃSKAJeżeli czyjeś dzieło ostoi się, to budowniczy otrzyma nagrodę.
14.WARSZ.PRASKATen, którego budowla wzniesiona na fundamencie przetrwa, otrzyma zapłatę;
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jeśli czyjaś praca pozostanie ta, którą nadbudował ten otrzyma nagrodę.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli czyjeś dzieło, wzniesione na tym fundamencie, przetrwa, ten otrzyma nagrodę.
17.TOR.PRZ.Jeśli czyjeś dzieło, które budował będzie trwać, otrzyma zapłatę.