« 1Kor 3:14 1 List do Koryntian 3:15 1Kor 3:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jeśli czyja robota zgore, szkodę podejmie, sam lepak zachowan będzie, lecz tak jako przez ogień.
2.WUJEK.1923Jeźli którego robota zgore, szkodę odniesie; lecz sam będzie zbawion, wszakże tak jako przez ogień.
3.RAKOW.NTJeśli którego uczynek zgore, uszkodzony będzie; a sam będzie zbawion, lecz tak jako przez ogień.
4.GDAŃSKA.1881Jeźli czyja robota zgore, ten szkodę podejmie; lecz on sam będzie zachowany, wszakże tak jako przez ogień.
5.GDAŃSKA.2017Jeśli zaś czyjeś dzieło spłonie, ten poniesie szkodę. Lecz on sam będzie zbawiony, tak jednak, jak przez ogień.
6.JACZEWSKIczyje zaś dzieło się spali, ten stratę poniesie: nie zginie przecież, lecz w ogniu zostanie.
7.SYMONA czyja robota spłonie, ten szkodę odniesie: sam atoli zbawion będzie: tak jednak, jakoby przez ogień.
8.MARIAWICIJeśli czyje budowanie zgoreje, ten szkodę poniesie, ale sam będzie zbawiony, wszakże tak, jakoby przez ogień.
9.DĄBR.WUL.1973A czyje dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, a sam będzie zbawiony tak jednak jakoby przez ogień.
10.DĄBR.GR.1961A czyje dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, ale sam będzie zbawiony tak jednak jakoby przez ogień.
11.TYSIĄCL.WYD5ten zaś, którego dzieło spłonie, poniesie szkodę: sam wprawdzie ocaleje, lecz tak jakby przez ogień.
12.BRYTYJKAJeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie, tak jednak, jak przez ogień.
13.POZNAŃSKAJeżeli zaś spłonie, to utraci on nagrodę, choć sam ocaleje, lecz będzie podobny do tego, kto przeszedł przez ogień.
14.WARSZ.PRASKAten zaś, którego dzieło spłonie, poniesie szkodę; sam wprawdzie ocaleje, lecz tak jakby przez ogień.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jeśli czyjaś praca spłonie ten poniesie stratę; jednak on sam będzie zbawiony, ale tak tylko jak wśród ognia.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli czyjeś dzieło spłonie, ten poniesie stratę, choć sam będzie zbawiony, tak jednak, jakby został ocalony z ognia.
17.TOR.PRZ.Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten poniesie szkodę; lecz on sam zostanie zbawiony, tak jednak, jak przez ogień.