« 1Kor 3:15 1 List do Koryntian 3:16 1Kor 3:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Niewiecie(li) iż kościół Boży jesteście, i duch Boży mieszka wwas?
2.WUJEK.1923Nie wiecie, iżeście kościołem Bożym, a Duch Boży mieszka w was?
3.RAKOW.NTNiewieciesz, iż Kościołem Bożym jesteście, i duch Boży mieszka w was?
4.GDAŃSKA.1881Azaż nie wiecie, iż kościołem Bożym jesteście, a Duch Boży mieszka w was?
5.GDAŃSKA.2017Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży w was mieszka?
6.JACZEWSKICzyż nie wiecie, że jesteście kościołem Boga i że duch Boży mieszka w was?
7.SYMONCzy nie wiecie, żeście, kościołem Bożym, i że Duch Boży mieszka w was?
8.MARIAWICIIzali nie wiecie, że jesteście Kościołem Bożym i że Duch Boży mieszka w was.
9.DĄBR.WUL.1973Nie wiecie, żeście świątynią Bożą i że Duch Boży przebywa w was.
10.DĄBR.GR.1961Nie wiecie, żeście świątynią Bożą i że Duch Boży przebywa w was?
11.TYSIĄCL.WYD5Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was?
12.BRYTYJKACzy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was?
13.POZNAŃSKACzy nie wiecie, że jesteście świątynią Boga, a Duch Boży mieszka w was.
14.WARSZ.PRASKACzyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie wiecie, że jesteście Świątynią Boga oraz że Duch Boga w was mieszka?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITCzy nie wiecie, że jesteście przybytkiem Boga i że Duch Boży mieszka w was?
17.TOR.PRZ.2023Czy nie wiecie, że jesteście świątynią Bożą i Duch Boży mieszka w was?