« 1Kor 3:16 1 List do Koryntian 3:17 1Kor 3:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jeśli kto kościół Boży kazi, skazi go Bóg. Bo kościół Boży święty jest (ten) którzy jesteście wy.
2.WUJEK.1923A jeźli kto kościół Boży zgwałci, zatraci go Bóg; albowiem kościół Boży święty jest, którym wy jesteście.
3.RAKOW.NTJeśli kto Kościół Boży kazi, skazi tego Bóg; abowiem Kościół Boży święty jest, którym jesteście wy.
4.GDAŃSKA.1881A jeźli kto gwałci kościół Boży, tego Bóg skazi, albowiem kościół Boży święty jest, którym wy jesteście.
5.GDAŃSKA.2017A jeśli ktoś niszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg, bo świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście.
6.JACZEWSKIKto znieważy kościół Boży, tego Bóg zatraci, bo kościół Boży świętym jest, a tym właśnie kościołem wy jesteście.
7.SYMONA jeśli kto narusza kościół Boży, tego Bóg zatraci. Albowiem kościół Boży święty jest, a tym kościołem jesteście wy.
8.MARIAWICIJeśli więc kto Kościół Boży zgwałci, wytraci go Bóg. Albowiem Kościół Boży święty jest, którym wy jesteście.
9.DĄBR.WUL.1973A jeśli kto świątynię Bożą narusza, zatraci go Bóg. Świątynia bowiem Boża święta jest, a tą świątynią jesteście wy.
10.DĄBR.GR.1961A jeśli kto świątynię Bożą niszczy, zniszczy go Bóg. Świątynia bowiem Boża świętą jest, a tą świątynią jesteście wy.
11.TYSIĄCL.WYD5Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście.
12.BRYTYJKAJeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście.
13.POZNAŃSKAJeżeli ktoś niszczy świątynię Boga, tego i Bóg zniweczy, ponieważ jest ona święta. Wy właśnie jesteście tą świątynią.
14.WARSZ.PRASKAJeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A jeśli ktoś skaża Świątynię Boga tego Bóg niszczy, bowiem przybytek Boga, którym wy jesteście, jest święty.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli ktoś niszczy przybytek Boga, tego zniszczy Bóg, gdyż przybytek Boga jest święty, a wy właśnie nim jesteście.
17.TOR.PRZ.Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście.