« 1Kor 3:17 1 List do Koryntian 3:18 1Kor 3:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Niech się nikt nie omyla. Jeśli się kto zda (sobie) być mądrym między wami w temto wieku, głupin niech będzie, aby był mądry.
2.WUJEK.1923Niech się żaden nie zwodzi. Jeźli kto zda się być mądrym między wami na tym świecie, niech się stanie głupim, aby był mądrym.
3.RAKOW.NTŻaden niech samego siebie nie oszukawa; Jeśli kto zda się mądrym być miedzy wami w wieku tym, niech się głupim sstanie, aby się sstał mądrym.
4.GDAŃSKA.1881Niechajże nikt samego siebie nie zwodzi; jeźli się kto sobie zda być mądrym między wami na tym świecie, niech się stanie głupim, aby się stał mądrym.
5.GDAŃSKA.2017Niech nikt nie oszukuje samego siebie. Jeśli komuś spośród was wydaje się, że jest mądry na tym świecie, niech się stanie głupim, aby stał się mądrym.
6.JACZEWSKINiech się nikt nie myli co do swej wartości. Jeżeli się komu zda, że jest mądrym na świecie: taki niech się ma za głupiego, a mądrym będzie.
7.SYMONNiech się żaden nie łudzi. Jeśli kto między wami uchodzi za mędrca na tym świecie, niech się stanie głupim, aby był mądrym.
8.MARIAWICINiechaj się nikt nie zwodzi. Jeśli się komu zdaje, że jest między wami mądrym tu na tym świecie, to niechaj będzie głupim, aby był mądrym.
9.DĄBR.WUL.1973Niechaj się nikt nie łudzi. Jeśli kto między wami uchodzi za mędrca na tym świecie, niech się stanie głupim, aby był mądrym.
10.DĄBR.GR.1961Niechaj się nikt nie łudzi. Jeśli kto między wami uchodzi za mędrca na tym świecie, niech się stanie głupim, aby był mądrym.
11.TYSIĄCL.WYD5Niechaj się nikt nie łudzi. Jeśli ktoś spośród was mniema, że jest mądry na tym świecie, niech się stanie głupim, by posiadł mądrość.
12.BRYTYJKANiechaj nikt samego siebie nie oszukuje; jeśli komuś z was się wydaje, że jest na tym świecie mądry, niech się stanie głupim, aby się stać mądrym.
13.POZNAŃSKANiech nikt nie zwodzi samego siebie. Jeśli komuś z was wydaje się, że jest mędrcem w pojęciu tego świata, niech uważa się za głupca, a wówczas stanie się mądrym.
14.WARSZ.PRASKANiechaj się nikt nie łudzi. Jeśli ktoś spośród was mniema, że jest mądry na tym świecie, niech się stanie głupim, by posiadł mądrość.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Niech nikt nie zwodzi samego siebie; jeśli ktoś między wami uważa, że jest mądry na tym świecie, niech się stanie głupi, aby mógł stać się mądrym.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNiech nikt samego siebie nie oszukuje. Jeśli ktoś z was uważa, że jest mądry w obecnym wieku, niech się stanie głupi, aby zmądrzeć.
17.TOR.PRZ.2023Niech nikt samego siebie nie zwodzi; jeśli komuś z was wydaje się, że w tym obecnym wieku jest mądry, niech stanie się głupi, aby stał się mądry.