« 1Kor 3:19 1 List do Koryntian 3:20 1Kor 3:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I zasię. Pan zna myśli mądrych że są próżne.
2.WUJEK.1923(3:19b) I zasię: Pan zna myśli mędrców, iż są próżne.
3.RAKOW.NTI zasię: Pan zna myśli mądrych iż są próżne.
4.GDAŃSKA.1881I zasię: Pan zna myśli mądrych, iż są marnością.
5.GDAŃSKA.2017I znowu: Pan zna myśli mądrych i wie, że są marnością.
6.JACZEWSKII w innem miejscu: Poznał Pan myśli mądrych, że próżne są.
7.SYMONI znowu: Pan zna myśli mędrców, iż marne są.
8.MARIAWICII znowu: Pan zna myśli mędrców, że marne są.
9.DĄBR.WUL.1973Pan zna zamierzenia mędrców, że daremne są.
10.DĄBR.GR.1961Pan zna zamysły mędrców, że daremne są.
11.TYSIĄCL.WYD5lub także: Wie Pan, że próżne są zamysły mędrców.
12.BRYTYJKAI znowu: Pan zna myśli mędrców, że są marne.
13.POZNAŃSKAA w innym miejscu: "Pan zna zmysły mędrców i wie, że są bez wartości".
14.WARSZ.PRASKAlub także: Wie Pan, że próżne są zamysły mędrców.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I znowu: Pan poznaje dyskusje mądrych, że są próżne.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITa także: Pan zna rozważania mądrych, wie, że są jałowe.
17.TOR.PRZ.I ponownie: Pan zna myśli mądrych, że są jałowe.