« 1Kor 3:4 1 List do Koryntian 3:5 1Kor 3:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo a kto jest Paweł? A kto Apollos? słudzy przez któreście uwierzyli. I każdemu jako Bóg dał.
2.WUJEK.1923Słudzy tego, któremuście uwierzyli, a jako każdemu Pan dał.
3.RAKOW.NTKtóż tedy jest Paweł? a kto Apollo? jedno słudzy przez któreście uwierzyli, a każdemu jako Pan dał;
4.GDAŃSKA.1881Bo któż jest, Paweł? Kto Apollos? jedno słudzy, przez którycheście uwierzyli, a to jako każdemu Pan dał.
5.GDAŃSKA.2017Kim bowiem jest Paweł? Kim Apollos? Tylko sługami, przez których uwierzyliście, a to tak, jak każdemu dał Pan.
6.JACZEWSKISą to słudzy tego, w kogoście uwierzyli, i mają oni tyle tylko łaski, ile jej od Pana otrzymali.
7.SYMONSłudzy tego, w któregoście wy uwierzyli, i jako każdemu dał Pan.
8.MARIAWICIBo cóż to jest Apollo? Albo co Paweł? Słudzy Tego, Któremuście przez nich uwierzyli, i to o ile każdemu z nich Pan to dał.
9.DĄBR.WUL.1973Sługami tego, w któregoście uwierzyli, jako każdemu dał Pan.
10.DĄBR.GR.1961Sługami, dzięki którym uwierzyliście, jako każdemu dał Pan.
11.TYSIĄCL.WYD5Kimże jest Apollos? Albo kim jest Paweł? Sługami, przez których uwierzyliście według tego, co każdemu dał Pan.
12.BRYTYJKABo któż to jest Apollos? Albo, któż to jest Paweł? Słudzy, dzięki którym uwierzyliście, a z których każdy dokonał tyle, ile mu dał Pan.
13.POZNAŃSKAKim bowiem jest Apollos, kim jest Paweł? Sługami, dzięki którym uwierzyliście, a każdy z nich działał w taki sposób, na jaki pozwolił mu Pan.
14.WARSZ.PRASKAKimże jest Apollos? Albo kim jest Paweł? Sługami, przez których uwierzyliście według tego, co każdemu dał Pan.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kim więc, jest Paweł? A kim Apollos? Tylko inaczej sługami, przez których uwierzyliście, oraz tymi, jak Pan każdemu dał.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITKim jest Apollos? I kim Paweł? Narzędziami, dzięki którym uwierzyliście. Każdy zrobił to, co mu wyznaczył Pan.
17.TOR.PRZ.Kim więc jest Paweł? Kim Apollos? Czyż nie sługami tylko, przez których uwierzyliście, tak też, jak każdemu dał Pan?