« 1Kor 3:6 1 List do Koryntian 3:7 1Kor 3:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A tak ani kto sadzi, jest czem, ani kto pokrapia, ale który wzraszcza Bóg.
2.WUJEK.1923A tak, ani który szczepił, jest czem, ani który polewa; ale Bóg, który pomnożenie dawa.
3.RAKOW.NTA tak ani on który sadzi jest czym, ani on który polewa, ale on który wzrost daje, Bóg.
4.GDAŃSKA.1881A tak, ani ten, co szczepi, jest czem, ani ten, co polewa, ale Bóg, który wzrost daje.
5.GDAŃSKA.2017Tak więc ani ten, który sieje, ani ten, który podlewa, nic nie znaczą, tylko Bóg, który daje wzrost.
6.JACZEWSKIAni ten coś znaczy, kto sadzi, ani ten, kto polewa; ale ten tylko, kto daje wzrost.
7.SYMONA tak, ani ten, kto sadzi, jest czemś, ani kto polewa: ale Bóg, który wzrost daje.
8.MARIAWICIPrzeto ani ten, kto szczepi, jest czem; ani ten, który pokrapia, ale ten, Który wzrost daje, Bóg.
9.DĄBR.WUL.1973A przeto ani ten, kto sadzi, jest czymś, ani kto polewa, ale Bóg, który wzrost daje.
10.DĄBR.GR.1961A przeto, ani ten, kto sadzi, jest czymś, ani kto podlewa, ale Bóg, który wzrost daje.
11.TYSIĄCL.WYD5Otóż nic nie znaczy ten, który sieje, ani ten, który podlewa, tylko Ten, który daje wzrost - Bóg.
12.BRYTYJKAA zatem ani ten, co sadzi, jest czymś, ani ten, co podlewa, lecz Bóg, który daje wzrost.
13.POZNAŃSKAPrzeto nie liczy się ani ten, który sadzi, ani ten, który podlewa, lecz tylko ten, który daje wzrost, czyli Bóg.
14.WARSZ.PRASKAOtóż nic nie znaczy ten, który sieje, ani ten, który podlewa, tylko Ten, który daje wzrost–Bóg.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak, że ani ten, co zaszczepia nie jest kimś, ani ten, co podlewa ale Bóg, który daje wzrost.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNie liczy się zatem ten, kto sadzi, ani ten, kto podlewa, tylko Bóg, który daje wzrost.
17.TOR.PRZ.2023Tak że ani ten, kto sadzi, jest kimś, ani ten, który podlewa, ale Bóg, który daje wzrost.